Finnboat

Hyvät Venealan Osatoimittajat ry:n jäsenet

Vuosikokoustemme yhteydessä käymme sääntömääräisten asioiden jälkeen aina yleistä keskustelua ajankohtaisista asioista. Tämän viestin liitteenä on muistio kevätkokouksen 28.4.2011 vapaamuotoisesta keskustelusta.

Suomi