Finnboat

Arvoisat vastaanottajat,

Venealan liikevaihdot nousivat viime vuonna 20 %. Alkuvuoden messut ja keskustelut valmistajien sekä jälleenmyyjien kanssa ovat vahvistaneet sitä käsitystä, että tuo trendi tulee jatkumaan myös tänä vuonna. Kasvua on tapahtunut kaikissa kokoluokissa, mutta erityisen vahvaa se on ollut moottoriveneissä.

Kiinnostus tämän vuoden Uivaan on ollut poikkeuksellisen voimakasta jo tässä vaiheessa vuotta. Tulemme näkemään näyttelyssä alamme tärkeät pelaajat mukana.

Viime vuonna tehdyn kävijätutkimuksen mukaan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kävijöiden määrä on tasaisessa kasvussa. Erityisesti Varsinais-Suomesta, Pirkanmaalta, Hämeestä ja Kymenlaaksosta veneilijät saapuvat paikalle. Viime vuonna näyttelyvieraita oli kaikkiaan yli 15.000. Ja mikseivät he tulisi Uivaan tänäkin vuonna, sillä näytteillä on jälleen kolmisensataa venettä ja purjeveneiden kohdalla kyseessä on maamme merkittävin näyttely. Ja tietenkin varustepuoli on niin ikään paikalla.

Tutustu näyttelyyn tarkemmin osoitteessa www.uiva.fi ja tee päätös mukaan lähtemisestä jo tänään. Netissä voit kätevästi täyttää myös ilmoittautumislomakkeen. Ilmoittautumisaika päättyy 20.5.2011.

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin.

Parhain terveisin ja nähdään Lauttasaaressa!

$KUVA_1

Ärade mottagare,

Båtbranschens omsättning steg senaste år med 20 %. Båtmässorna under inledningen av året samt diskussioner med tillverkare och återförsäljare ger vid handen, att denna trend kommer att fortsätta också i år. Tillväxten berör alla storleksklasser, men speciellt kraftig har den varit inom motorbåtssegmentet.

Intresset för årets Flytande är exceptionellt stort redan i detta skedet av året. Vi kommer att få se branschens viktiga spelare deltaga.

Enligt den publikundersökning som utfördes senaste år är också antalet besökare från regionerna utanför huvudstaden i stadig tillväxt. Speciellt båtfolket från Egentliga Finland, Birkaland, Tavastland och Kymmenedalen besöker flitigt utställningen. Senaste år uppgick utställningsbesökarnas antal till 15 000. Och varför skulle de inte komma också i år, för vi presenterar igen ungefär trehundra båtar. Och för segelbåtarnas del är det fråga om landets mest betydelsefulla utställning. Också utrustningssidan finns på plats.

Bekanta dig noggrannare med utställningen på adressen www.uiva.fi och gör deltagarbeslutet redan idag. På nätet kan du också enkelt fylla i anmälningsformuläret. Anmälningstiden löper ut 20.5.2011.

Vi svarar gärna på eventuella frågor.

Bästa hälsningar och vi ses på Drumsö!

Suomi