Finnboat

Hyvät jäsenet,

Olemme viime vuosina saaneet nauttia Työ- ja elinkeinoministeriön kansainvälistymistuista myös venealalla. Tukea on saatu niin näyttelyihin, markkinatutkimusmatkoihin, mainontaan kuin lehdistötyöhönkin.

Kolmisen vuotta sitten valtio olisi halunnut hajauttaa koko järjestelmän 15 ELY-keskukseen , koska näin pienimuotoinen toiminta ei ole TEM:n ominta toimintaa. Käytännössä se olisi tarkoittanut koko järjestelmän kaatumista. Tukien hallinnoijien ryhmä (KV-Foorumi) sai kuitenkin runsaan vuoden lobbauksen jälkeen tähän sellaisia muutoksia, että tukimuoto on edelleen olemassa. Ministeriöstä haetaan edelleen markkinaselvitysmatkoihin, mainontaan ja lehdistötyöhön liittyvät tuet (ainakin toistaiseksi). Näyttelyt hoitaa kokonaan Hämeen ELY-keskus Lahdessa ja vientirenkaat Varsinais-Suomen ELY-keskus Turussa.

Tukihan on nämä kaikki vuodet ollut ehdollinen mutta aina sitä olemme saaneet, joskus enemmän joskus vähemmän. Vuonna 2012 valtion budjetissa uusien tukien myöntämisvaltuus putoaa 24 milj. €:sta noin 15 milj €:oon.

Olemme myös alkuvuoden käyneet tiukkaakin keskustelua erityisesti näyttelyihin liittyviin läsnäolovelvollisuuksiin. Hallinnoijan kohdalla tähän saatiin tyydyttävä ratkaisu, koska Finnboat ja Viennin Johtoryhmän nimetyt jäsenet voivat tämän tehtävän hoitaa eli olla paikalla aina näyttelyn ajan tai pidemmissä näyttelyissä vähintään viisi päivää.

Mitä tulee mukana olevien yritysten läsnäoloon Suomesta käsin, on käytäntö ollut jo vähintään 15 vuotta, että yrityksen edustajaksi kelpaa paikallinen edustaja. Tähän ei koko tänä aikana kukaan ole missään tilitysten vaiheessa puuttunut. Tällöin on ollut perusteltu syy uskoa, että käytäntö on ollut hyväksyttävää myös Ministeriön puolelta.

Nyt on nostettu esiin tulkinta, jossa jokaisessa yhteistapahtumassa tulisi paikalla olla kaikkien tukia saavien yritysten edustaja Suomesta koko tapahtuman ajan. Olemme Finnboatin ja KV-Foorumin taholta protestoineet erittäin voimakkaasti tällaista tulkintaa vastaan. Ministeriössä ollaan asiaa selvittämässä mutta emme tiedä koska millainen tulkinta tulee jatkossa olemaan.
On siis olemassa mahdollisuus (en osaa sanoa tässä vaiheessa kuinka todennäköinen), että tämmöinen tulkinta tulee voimaan. Olen kertonut sen mahdolliset seuraukset tämän tyyppiselle toiminnalle ainakin meidän alallemme. Tapahtumien määrä laskee ja yritysosallistumisen määrä laskee nopeasti ja sen jälkeen koko näyttelytuki menettää nopeasti merkityksensä.

Oletan, että tähän saadaan selvyys lähiviikkoina. Meillä on jo päätös alkuvuoden 2011 tuesta ja tilityksetkin ovat lähes valmiita. Tässä vaiheessa emme osaa sanoa miten tämä uusi tulkinta vaikuttaa maksatuksiin ja on mahdollista, että tapahtumia hylätään.

Olemme myös tehneet hakemukset kaikkiin syyskuun aikana pidettäviin yhteisnäyttelyihin mutta niiden käsittely odottaa Ministeriön kannanottoa em. läsnäoloasiaan.

On siis olemassa mahdollisuus, että tukea ei saada. Pyydänkin jokaista joka nyt on sitoutunut syksyn tapahtumiin miettimään, oletteko joka tapauksessa niissä mukana vaikka tukea ei tulisikaan. Jos peruutuksia tulee niin tarvitsisimme sitä tiedon ensi viikon keskiviikkoon mennessä.

Tämä ei koske tapahtumia kuten IBEX-matka ja METS-näyttely, joissa joko luonne on erilainen tai kaikki ovat joka tapauksessa läsnä. Näihin ainakin tuki anotaan ja säännöt täyttyvät.

Olemme esittäneet, että jatkossakin jälleenmyyjät hyväksytään yrityksen edustajiksi. Muussa ei olisi paljon järkeä. Jos muutoksia tehdään niin niitä tulee kohtuullistaa ja antaa muutoksille riittävä siirtymäaika, jotta kaikki osaavat siihen valmistua.

Ei haittaa ollenkaan jos yritykset tukevat ajatuksiamme hyvillä perustein suoraan ministeriöön osoitteeseen
severi.keinala@tem.fi

Jaksamme edelleen uskoa, että järki tässäkin voittaa. Ennustaminen on kuitenkin tässä kohtaa kovin vaikeaa. Tiedotamme heti lisää kun saamme tietoa. Todennäköisesti ensi viikon lopulla.

Terveisin

Jouko Huju

Suomi