Finnboat

Hyvät jäsenet,

Viittaan edelliseen viestiini kv-tuista. KV-Foorumi on päässyt ministeriön kanssa neuvotteluratkaisuun yhteistapahtumien läsnäolovelvoitteesta. Tulkinta on nyt myös virallisesti se, että yritystä voi edustaa paikalla myös jälleenmyyjä tai agentti. Meidän tulee kuitenkin jatkossakin pitää huoli siitä, että sekä yhteistapahtuman ”henki” että suomalaisuuden läsnäolo säilyvät. Palaamme yksityiskohtiin seuraavien hakemusten myötä.

Muistutan tässä vaiheessa kohteliaimmin kaikkia siitä, että Suomi-elementtien tulee olla ohjeiden mukaan veneissä. Oslon ja Tukholman Uivissa oli suuria puutteita tämän suhteen. Se voi johtaa pahimmillaan tuen poisjääntiin.

Seuraavassa ministeriön tarkka tulkinta:

Ministeriön tulkinta yritysten yhteishankkeiden kansainvälistymisavustuksen sääntöihin

Yritysten yhteishankkeiden kansainvälistymisavustuksen ohje ei suoranaisesti sano, pitääkö yrityksen henkilökunnasta (Suomesta tai ulkomailla olevasta tytäryrityksestä) olla edustaja paikalla messuilla vai ei. Tämän on noussut esiin messuhankkeiden avustuksia käsiteltäessä Lahden ELY-keskuksessa ja he pyytävät tähän ministeriön tulkintaa.

Ministeriö esittää seuraavan tulkinnan yrityksen edustajasta näyttelyissä ja messuilla:

Kun kyseessä on

– suomalaisten yritysten yhteishanke, missä markkinoidaan suomalaisia tuotteita,

– yhteisestä näyttelytilasta ja sen valvonnasta vastaava hallinnoijan edustaja on paikalla koko tapahtuman keston ajan tai vähintään viisi vuorokautta pitkäkestoisissa näyttelyissä ja

– myönnettävä tuki kohdistuu suomalaiselle yritykselle heidän tuotteidensa markkinoimiseksi,

voi yrityksen edustajana toimia yrityksen jälleenmyyjä tai agentti edellyttäen, että

– yhteisellä osastolla markkinoidaan vain suomalaisia messuosallistujia ja heidän tuotteitaan ja

– yhteisellä osastolla ei markkinoida em. jälleenmyyjän tai agentin yritystä eikä muita ulkomaisia yrityksiä tai niiden tuotteita.

Pyydän Lahden ELY-keskusta välittämään tämän tulkinnan kaikille messu- ja näyttelyhankkeita hallinnoiville tahoille sekä Jouko Hujua välittämään tiedon KV-foorumin jäsenille.

Ystävällisin terveisin,

Severi Keinälä
Teollisuusneuvos
Innovaatio-osasto
Yritysten kansainvälistyminen ja vienti
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Käynti: Ratakatu 3, Helsinki
Puhelin 010 606 4006
Matkapuhelin 040 594 9944
severi.keinala@tem.fi

Terveisin

Jouko

Suomi