Finnboat

Hyvät jäsenet,

Finnboatin kevätkokouspäivä alkaa lähestyä ja perjantaina 30.3. Hotelli Rantapuistossa Helsingin Vuosaaressa käsitellään jälleen yritysten ja yhdistysten kannalta tärkeitä asioita. Tämän kevään luento-osuuksissa pureudutaan Venäjän kaupan problematiikkaan hieman syvemmin. Venevientimme itänaapuriin on tasaisessa kasvussa ja kauppa Venäjän kanssa on alallemme yhä tärkeämpää. Onhan Finnboatillakin tänä keväänä jopa oma osasto Moskovan venemessuilla. Muun muassa näitä asioita käymme läpi yhdistysten kokouksissa sekä myös liiton tiedotusasioissa.

Osatoimittajien ja yhteistyökumppanien näyttelyssä voit jälleen tutustua kevään uutuuksiin ja yhteistyökumppaniemme palveluihin. Pyydämmekin niitä Osatoimittajat ry:n jäsenyrityksiä, jotka haluavat osallistua näyttelyyn omilla tuotteillaan, ilmoittautumaan mukaan osatoimittajien jäseninfossa lähetettävän linkin kautta 23.3. mennessä.

Jäsenkirjeen liitteenä on kevätkokouspäivän ohjelma. Kokouspaketti maksaa 55,00 euroa/hlö ja se sisältää buffetaamiaisen ja -lounaan, iltapäiväkahvit ja makean kahvileivän sekä alv:n.

Kevätkokouspäivään ilmoittaudutaan 23.3. mennessä osoitteessa www.finnboat.fi kohdasta ”Ilmoittautumiset”. HUOM! Ilmoittautuminen on sitova ja peruutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti info@finnboat.fi.

Luvassa on jälleen paljon tiivistä ja painavaa asiaa – kannattaa tulla mukaan!

Jouko Huju
Lena Mickelsson-Ouru
Katja Simola

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bästa medlemmar,

Finnboats vårmötesdag börjar närma sig och fredagen den 30.3. behandlas igen viktiga saker som berör företagen och föreningarna, på Hotel Rantapuisto i Nordsjö, Helsingfors. I föreläsningsdelarna den här våren går vi lite djupare in på Ryssland-handelns problematik. Vår båtexport till den östra grannen växer stadigt och handeln med Ryssland är allt viktigare för vår bransch. Finnboat har ju denna vår till och med en egen avdelning på båtmässan i Moskva.
Bland annat dessa ärenden behandlar vi under föreningarnas möten och också i samband med förbundets informationsärenden.

På Komponentleverantörernas och våra samarbetspartners utställning kan du igen bekanta dig med vårens nyheter och samarbetspartnernas utbud. Vi ber de företag inom Komponentleverantörerna, som vill deltaga i utställningen med sina egna produkter, anmäla sig t.o.m. den 23.3. via den länk som sänds i medlemsinfot.

Som bilaga till medlembrev följer programmet för vårmötesdagen och deltagarlistan. Mötespaketet kostar 55,00 euro/person och det inkluderar buffetfrukost, buffetlunch, eftermiddagskaffet med sött bakverk samt moms.

Till vårmötesdagen anmäler man sig senast 23.3. på webbplatsen www.finnboat.fi under rubriken ”Anmälningar”. OBS! Anmälningen är bindande och man skall anmäla skriftligt om annulleringar till info@finnboat.fi.

Vi utlovar igen gott om ett komprimerat och tungt informationsutbud – det lönar sig att hänga med!

Jouko Huju
Lena Mickelsson-Ouru
Katja Simola

Suomi