Finnboat

Hyvät jäsenet,

Finnboat Floating Show järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1972. Yli 30-vuotisen historiansa aikana se on vakiinnuttanut paikkansa venealan ammattilehtien keskuudessa tapahtumana, jossa kerta toisensa jälkeen esitellään mielenkiintoisia uutuuksia. Tapahtuma tunnetaan maailmalla kokonaisuutena, jossa järjestelyt toimivat, olosuhteet veneiden testaamiseen ovat huippuluokkaa ja jossa kaiken lisäksi on hauskaa.

27.3.2012 mennessä ilmoittautuneet yritykset:

Alutrack Oy
AMT-Veneet Oy
Bella-Veneet Oy
Fiskars Boats / Inhan Tehtaat Oy Ab
Konekesko Oy Marine
Konekesko Oy Marine
Linex-Boat Oy
Marino
Sarins Boats Ltd
TerhiTec Oy
Wallas-Marin Oy
XO Boats Oy.

Ketä kutsutaan

Finnboatille on vuosien saatossa kertynyt erittäin kattava kontaktipinta alan ammattitoimittajiin maailmalla. Floating Show -tapahtumaan on perinteisesti kutsuttu kaikki päälehdet perinteisiltä markkina-alueiltamme. Joka vuosi olemme myös halunneet kutsua mukaan toimittajia sellaisilta alueilta, jotka kuuluvat Suomen Veneteollisuusyhdistyksen pidemmän tähtäyksen vientistrategiaan. Floating Show’ssa vuonna 2010 toimittajia oli mukana yli 50 toimittajaa kaikkiaan lähes 20 eri maasta. Venevalmistajia oli mukana 25 yritystä, jotka esittelivät medialle 55 eri veneuutuutta. Lisäksi mukana oli kaksi muuta teollisuutta edustavaa yritystä. Tämä olikin kaikkien aikojen laajin Floating Show.

Mitä Floating Show’lla saavutetaan

Esiintyminen lehdistössä on viennistä elävän teollisuutemme elinehto. Omat kontaktit kansainväliseen lehdistöön ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kun joka toinen vuosi vahvistamme yhteisesti näitä kontakteja on myös jokaisen yrityksen huomattavasti helpompi jatkaa ja kehittää itsekseen omia lehdistösuhteitaan. Floating Show’ssa on toki myös kotimainen elementti.

Vuoden 2010 Floating Show’sta on ilmestynyt kaikkiaan huikean ennätykselliset 550 sivua veneiden esittely- ja/tai testiartikkeleita. Yksittäisen yrityksen tekemää investointia tähän tapahtumaan voi verrata vaikkapa muuttamalla em. sivut maksetun mainoksen muotoon esim. keskihinnalla 4000 euroa per sivu (joka on hyvin yleinen hinta Keski-Euroopassa alennuksineen). Tulokseksi saadaan mainontaa yli 2,2 milj. eurolla. Ja aina täytyy muistaa, että arvostetun toimittajan tekemä (positiivinen) testi on monin kerroin arvokkaampi kuin oma maksettu mainos. Floating Show’n kokonaisinvestointi vuonna 2010 (siis varsinaiset järjestäjän tapahtumakustannukset) olivat noin 110.00 euroa, josta tukea saatiin ministeriöltä keskimäärin 50% (toimittajien matkat ja majoitus 75% tuki, ruokailut 25% tuki ja muut kulut 50% tuki). Paljon parempaa kustannushyötyä on vaikea löytää.

Missä olemme vuonna 2012

Aikaisemmat osallistujat ovat selkeänä mielipiteenään valinneet tapahtuman pitopaikaksi Turun saariston. Tarkempi tukikohta tulee olemaan Nauvon kirkonkylä ja hotelli Strandbo, jossa voimme ainakin vieraillemme taata kunnolliset majoitusolosuhteet. Nauvossa on myös kunnollinen vierasvenesatama, josta voimme varata ja blokata itsellemme kunnolliset paikat osallistuville veneille. Nauvossa on myös tarjolla korkeatasoiset ravintolapalvelut. Niinikään koeajoreitit alkavat olla tuttuja pääosalle veneiden kippareista ja toimittajillekin, joten tulemme jo turvallisuussyistäkin käyttämään tuttuja paikkoja kuten Verkan, Airisto, Paraistenportti, Korpoström, Fagerholm, Nagu Berghamn jne.

Alustava aikataulu

  • Ma 11.6. toimittajat saapuvat, tutustuminen veneisiin, tervetuliaisillallinen
  • Ti 12.6. aamiaisen jälkeen lähtö koeajoille ja -purjehduksille
  • Ke 13.6. testejä koko päivän, illanvietto
  • To 14.6. testejä, päätösillallinen
  • Pe 15.6. toimittajat lähtevät kotiin kukin oman aikataulunsa mukaan

Osallistumismaksut

Kansainvälinen lehdistötyö on aina ollut myös TEM:n suosimaa ja mikäli – niin kuin oletettavaa on – tukipolitiikka jatkuu myös kesällä 2012 edellisten vuosien kaltaisena, saamme keskimäärin saman tukimäärän kuin edellisellä kerralla. Tuki ja tuen määrä on kuitenkin varmaa vasta, kun meillä on ministeriön päätös kädessämme.

Tapahtuman tarkat yrityskohtaiset kustannukset eivät tässä vaiheessa ole selvillä, mutta laskennan pohjana voidaan pitää vuoden 2010 tapahtuman toteutuneita kustannuksia. Osallistumismaksut ovat riippuvaisia saapuvien toimittajien kokonaismäärästä ja luonnollisesti jonkin verran siitä, kuinka kaukaa he tulevat. Lopulliseen nettohintaan vaikuttaa toki myös kunkin yrityksen osallistuvien veneiden määrä ja em. yritykselle myönnettävän tuen suuruus (pk- ja isot yritykset).

Yrityskohtaiset lopulliset bruttomääräiset osallistumismaksut (eli summa, josta vientituki, 25 % tai 50%, myönnettiin) olivat vuonna 2010 seuraavat:

1. Pienveneet ja tarvikkeet 700 eur/yritys (vain esittelyt satamassa, happy-hour jne)
2. Veneet 2650 euroa per koeajoille ja -purjehduksille osallistuva vene

ja alustavan, vuoden 2012 tapahtumaa koskevan budjetin mukaiset osallistumismaksut ovat pienveneille ja tarvikkeille 800 euroa/yritys ja veneille 3050 euroa/vene.

Summat eivät sisällä arvonlisäveroa. Varaamme myös oikeuden lopullisten osallistumismaksujen tarkistuksiin. Pelkkien satamassa tapahtuvien tuote-esittelyjen kustannukset selviävät, kunhan mukana olevat yritykset päättävät osallistumisensa laajuuden. Lopullinen osallistumismaksu määräytyy mukaan tulevien toimittajien ja veneiden/yritysten lukumäärän mukaan.

Yrityskohtainen osallistumismaksu sisältää tapahtuman järjestelyt, toimittajien matkat ja majoitukset ja kaikkien osallistujien ohjelmaan merkityt ruokailut. Maksu ei sisällä veneiden kuljetuksia, polttoainekuluja eikä yritysedustajien matka- ja majoituskuluja tai muita yrityskohtaisia kuluja. Osallistumismaksut laskutetaan yrityksiltä etukäteen ja mahdollisuus tapahtumaan osallistumiseen on vain niillä yrityksillä, jotka ovat maksaneet osallistumismaksunsa.

Jotta saamme toimittajat kiinnostumaan tapahtumasta ja tekemään päätökset Floating Show -tapahtumaan tulosta, meidän tulee pystyä etukäteen kertomaan mitkä veneuutuudet he voivat testata tapahtumassa. Tästä syystä tarvitsemme ilmoittautumisenne mahdollisimman pian.

Floating Show’hun ilmoittaudutaan kirjallisesti 25.3.2012 mennessä oheisen linkin kautta www.webropol.com/P.aspx?id=601828&cid=153078753.

HUOM! Tarvitsemme ministeriötä varten kirjallisen ilmoittautumisen kaikilta, myös niiltä yrityksiltä jotka ovat jo ilmoittautuneet ennakkoon.

Koska avaamme tapahtumaa ja toimittajia varten omat nettisivut heti huhtikuun alussa, pyydämme lähettämään osallistuvista veneistä ja muista tuotteista kuvat sähköisessä muodossa osoitteeseen info@finnboat.fi.

Pikaisia vastauksia odotellen,

Jouko Huju

Suomi