Finnboat

Pyydämme jäsenyrityksiä ystävällisesti tarkistamaan tuote- ja yhteystietonsa Finnboatin kotisivuilta. Koska kevään radiokampanjakin (joka ohjaa käymään Finnboatin kotisivulle) on käynnissä, olisi tärkeää, että edustus- ja muut tiedot ovat ajantasalla.

Virheiden välttämiseksi pyydämme ilmoittamaan korjauksista ja muutoksista Finnboatiin kirjallisesti. Tietojen päivittämisessä käytetään ns. jäsentietolomakkeita, jotka löytyvät tämän viestin lopusta sekä jäsensivuilta osoitteesta www.finnboat.fi/jasensivut (käyttäjätunnus: ammattilaiset, salasana: vesillä) valikon kohdasta ”Päivitä jäsentiedot”. Tallenna sivulla oleva tyhjä liitetiedosto ensin omalle koneellesi, tee muutokset/korjaukset ja lähetä lomakkeet sitten meille joko sähköpostilla info@finnboat.fi , faksilla 0207 669 346 tai kirjeitse.

Jäsentietolomakkeet-tiedostossa on oma kohtansa kaikille seuraaville tiedoille:
• yhteystiedot
• postitus ja jäsentiedotteet
• veneet
• moottorit
• tarvikkeet ja varusteet
• muut tuotteet ja palvelut
• lisätiedot
• uusi vene
• uusi moottori
• suunnittelijat.

Mikäli venemalleja on paljon (esim. enemmän kuin 10), voitte halutessanne lähettää meille tiedoista myös valmiin listan, jos sellainen on olemassa. Tarkistakaa kuitenkin, että listastanne ilmenevät jäsentietolomakkeissa pakollisiksi mainitut tiedot. Finnboatin toimistossa tehtävän päivitystyön helpottamiseksi merkitkää listaan ne kohdat ja tiedot, jotka vaativat korjausta tai puuttuvat Finnboatin sivuilta.

Huom! Suomalaisten veneiden tietojen antamisesta vastaavat ensisijaisesti venevalmistajat ja ulkomaisten puolestaan maahantuojat (edellyttäen että valmistaja tai maahantuoja on Finnboatin jäsen). Kauppiailta siis riittää maininta edustamistaan venemerkeistä.

Moottoritietojen esitystapaa on hieman muutettu. Sen sijaan, että jokainen moottori mainittaisiin erikseen, niitä on ryhmitelty merkeittäin esim. teholuokkien tai eri mallistojen mukaan. Hinta- ja mallitietoja varten kunkin merkin kohdalla on linkki yrityksen omille sivuille tai liitetiedosto.

Suomi