Finnboat

15.5. Kirjanpidon erityspiirteet Venäjällä, Tampere
Lisätietoja

SVKK:n järjestämässä koulutuksessa tutustutaan Venäjän kirjanpitolainsäädäntöön ja kirjanpidon peruskäsitteisiin ja standardeihin. Tilaisuudessa keskitytään kirjanpidon keskeisiin asioihin ja ennen kaikkea siihen, miten se eroaa Suomen käytännöistä. Koulutuksessa käytetään paljon käytännön esimerkkejä ja näytetään Venäjän kirjanpidossa vaadittavien asiakirjojen malleja. Seminaarissa on simultaanitulkkaus.

22.5. Tullaus ja sertifiointi Venäjän-kaupassa
Lisätietoja

Venäjän-kaupan byrokraattisuus ja erityisesti tullaus ja sertifiointi koetaan yhdeksi suurimmista kaupan esteistä ja hankaluuksista Suomen ja Venäjän välillä. Tule kuuntelemaan, miten viennin dokumentaatio toimii käytännössä, mitä eri vaatimukset tarkoittavat ja miten tullaus ja sertifiointiprosessi tulisi tehdä, jotta suurimmilta virheiltä ja viivästyksiltä voi välttyä. Kuulet myös, mitä muutoksia ja uudistuksia dokumentointiin on tulossa. Tämä seminaari sopii niin aloitteleville kuin kokeneillekin Venäjän-kauppiaille.

24.5. Logistiikka Venäjällä
Lisätietoja

Seminaarissa perehdytään kuljetusten suunnitteluun ja eri mahdollisuuksiin tehokkaiden toimitusten takaamiseksi, käydään läpi tullauksen viimeisimmät muutokset ja kuullaan yritysten kokemuksia omista kuljetus- ja jakeluratkaisuistaan.

29.5. Valuuttariskit ja valuuttasuojaus Venäjän-kaupassa
Lisätietoja

Arveluttaako sinua ruplamääräisten kauppojen solmiminen? Miten voit hallita valuuttariskejä? Tule kuulemaan asiantuntevia neuvoja SVKK:n koulutukseen siitä, miten valuuttariskiltä voi suojautua Venäjän-kaupassa.

31.5. Yritystiedon salassapito ja sisäisten tietovuotojen estäminen Venäjällä
Lisätietoja

Miten suojata yrityksen asiakastiedot avainhenkilön irtisanoutuessa? Miten estää salassa pidettävien asioiden vuotaminen henkilökunnalta yrityksen ulkopuolelle? Miten lainsäädäntö tukee yrityksen salassapitotavoitteita, riittääkö sopimus? Mitä erityispiirteitä salassapidossa on otettava huomioon kun yritys toimii Venäjällä?

Lisätietoja antaa Elena Niininen
elena.niininen@svkk.fi
puh: +358 10 439 1164

Suomi