Finnboat

Alla lyhyet kuvaukset lähiaikoina TAKK:ssa alkavista koulutuksista. Ilmoittautumisohjeet ja muut lisätiedot luettavissa liitteissä.

VENEALAN JOHTAMISVALMENNUS

Valmennuksessa keskitytään kehittämään yrityksen toimintaa sekä kasvattamaan henkilökohtaista johtamisosaamista.

Valmennus alkaa 20.9.2012 ja sen kesto on noin 1,5 vuotta. Valmennuspäivät ovat 1-2 päivää kerralla sesonkiajan ulkopuolella Tampereella ja Helsingissä. Koko valmennusohjelman hinta on 500 €/henkilö.

FINNBOAT LAATUSERTIFIKAATTI – LAATUKARTTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

Laatukartta on venealan hyvien käytäntöjen kuvaus. Siinä on keskeisille toiminnoille määritetty suositukset siitä, miten kannattaa toimia. Kyseessä on noin vuoden kestävän kehittämisohjelman, joka koostuu viidestä yhteisestä tapaamisesta sekä erikseen sovittavista ohjauskäynneistä. Tunnustuksena yrityksen laadukkaasta toiminnasta yritykselle annetaan sertifikaatti, joka myönnetään ulkoisen arvioinnin perusteella.

Kehittämistyön aloitus on 17.10.2012 ja kokoontumispaikkoina ovat Tampere tai Helsinki. Osallistumismaksu on 900 €/yritys.

Suomi