Finnboat

TAKK järjestää yhdessä Finnboat ry:n kanssa venesähkötekniikkaan liittyvät täsmäkoulutuspäivät syksyn 2012 aikana. Koulutus on suunnattu henkilöille,
jotka haluavat saada hyvät valmiudet monipuolisiin venesähkötekniikan testaus- ja vianhakutöihin, esim. asentajille, työnjohdolle, yrittäjille. Koulutuspäivään
osallistuminen edellyttää venesähkötekniikan perusteiden tuntemista.

19.-20.9.2012 Veneen sähköjärjestelmien testaus
ja vianhakukurssi 1

• Veneen sähkökomponentit: toimintaperiaate ja käyttötarkoitus sekä testaamisen periaatteet
• Yleisimmät sähköviat ja mittaamisperiaatteet
• Ohjattuja harjoituksia: yleisimpien vikojen haku ja korjaus, testaaminen

17.-18.10.2012 Veneen sähköjärjestelmien testaus
ja vianhakukurssi 2

• Veneen sähkölaitteiden asennukset
• Trailerin sähkövikojen haku ja korjaus
• Navigointilaitteet ja asennus
• Veneen väyläjärjestelmät
• Ohjattuja harjoituksia

Kustannukset
100 € / päivä

Paikka
TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Tampereen valtatie 15, Tampere

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset vähintään viikkoa ennen koulutusta
kouluttaja Jari Paulamäki
puh. 044 7906 242, jari.paulamaki@takk.fi

Suomi