Finnboat

Laatukartta on venealan hyvien käytäntöjen kuvaus. Siinä on keskeisille toiminnoille määritetty suositukset siitä, miten kannattaa toimia. Kartta sisältää kriittisille toiminnan alueille määriteltyjä toimintatapa tavoitteita. Laatukartan avulla yritys rakentaa itselleen toimintaoppaan, joka on työkalu hyvien käytäntöjen toteuttamiseen. Lähtökohtana on venealan ominaispiirteet, joten se soveltuu erityisesti vene- ja tarvikeliikkeiden sekä telakoiden käyttöön.

Kokonaisuuteen kuuluu yhteisiä tapaamisia sekä erikseen sovittavia ohjauskäyntejä.

Kehittämistyön aloitus on 21.11.2012 ja kokoontumispaikkoina ovat Tampere tai Helsinki. Osallistumismaksu on 900 €/yritys.

Tunnustuksena yritykselle myönnetään ulkoiseen arviointiin perustuva Finnboat Laatusertifikaatti.

Lue tarkempia tietoja liitteestä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

Jan Wichmann, puh. 050 4680 564
jan.wichmann@takk.fi
Kari Kaikkonen, 044 7906 417
kari.kaikkonen@takk.fi
www.takk.fi

Suomi