Finnboat

Tässä sisältö lyhyesti, lue lisätiedot liitteestä.

8.1.2013 Liiketoiminnan johtaminen – tuloslaskelma ja tase
• Tuloslaskelma ja sen tulkinta
• Taseen merkitys liiketoiminnassa
• Tunnusluvut ja mittarit
• Pääoman tuottovaatimukset
• Katteiden hyödyntäminen ja laskenta

13.3.2013 Verotus, budjetointi ja hinnoittelu
• Budjetointi
• Kassavirtabudjetointi
• Hinnoittelu
• Osakeyhtiön verotus
• Investointilaskenta

Lisätiedot
Koulutuspäällikkö Kari Kaikkonen
puh. 044 7906 417
kari.kaikkonen@takk.fi

Suomi