Finnboat

Liitteinä uusimmat rekisteröintilastot vene- ja autoalalta. Mukana niin ikään tullitilastot Suomen veneviennistä ja -tuonnista (tammi-syyskuu 2012) sekä Nordean talouskatsaus.

Suomi