Finnboat

Eurooppalainen yhteishaku avattu yrityksille: MANUNET II Call 2013

Erityisesti PK-yritysten tuotannon ja valmistustekniikan kehittämishankkeisiin suunnattu eurooppalainen MANUNET II 2013 -rahoitushaku on avattu. Tekesin tavoitteena on kannustaa yrityksiä hyödyntämään kansainvälistä osaamista ja verkottumista oman liiketoimintansa kehittämiseksi. Tekesin rahoitus kohdistuu tässä haussa yritysten kansainvälisiin, innovatiivisiin ja vaikutukseltaan laaja-alaisiin tuotannon ja valmistustekniikan kehittämishankkeisiin. Tutkimusorganisaatioiden osallistuminen projekteihin alihankkijan roolissa on suotavaa.

Haun teema-alueet ovat:
• Information and communication technologies for manufacturing including industrial robotics
• Environmental and energy technologies
• Knowledge-based engineering technologies (computer-aided engineering and design, automated manufacturing, product lifetime management, etc.)
• Adaptive manufacturing technologies: processes for removing, joining, adding, forming, consolidating, assembling
• Other technologies/products related to the manufacturing field

Hakuun osallistuu yhteensä 13 maata. Projektikonsortiossa pitää olla partnereita vähintään kahdesta hakuun osallistuvasta MANUNET-maasta.

Haku toteutetaan kolmivaiheisena:
1) haku avataan 9.1.2013
2) projektikoordinaattorin tulee jättää sähköinen MANUNET aie-hakemus 13.3.2013 klo 18:00 ja
3) varsinainen hakemus 10.7.2013 klo 18:00 mennessä.

HUOM. Tekesiltä rahoitusta hakevien suomalaisten yritysten on jätettävä normaali Tekes-hakemus liitteineen 15.6.2013 mennessä.

Hakemukset arvioidaan sekä kansallisin kriteerein että ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen. Arvioinnissa hyvin menestyneiden MANUNET-statuksen saaneiden projektien osapuolet saavat rahoituksen kukin omalta kansalliselta rahoittajaltaan. Rahoituspäätökset tehdään syksyllä 2013.

Projektihakemuksen laadintaa varten seuraavat Tekes-ohjeet:
– Tekesiltä rahoitusta hakevien suomalaisten yritysten on jätettävä normaali Tekes-hakemus liitteineen 15.6.2013 mennessä.
– Tekes-rahoitusta hakevan yrityksen on täytettävä Tekesin normaalit rahoituskriteerit.
– Konsortiossa voi olla mukana myös partneri, joka ei hae julkista tukea, vaan osallistuu projektin toteutukseen omalla rahoituksella.
– Kansallisen arvioinnin lisäksi ulkopuoliset, kansainväliset asiantuntijat arvioitsevat hakemukset.
– Tekes tekee suomalaisia hakijoita koskevat rahoituspäätökset kansainvälisen arvioinnin tulokset huomioon ottaen.
– Yritykset raportoivat projektin etenemisestä ainoastaan Tekesille noudattaen Tekesin normaaleja raportointikäytäntöjä. Projektikoordinaattori velvoitetaan antamaan vuosittain lyhyt MANUNET-yhteenveto projektin etenemisestä.
– Hakijoiden edellytetään ottavan yhteyttä Tekesiin Matti Evolaan aikaisessa vaiheessa ennen hakemuksen jättämistä.

Lisätietoa hausta, haun kriteereistä ja aikataulusta MANUNET II nettisivuilta www.manunet.net

Matti Evola
asiantuntija
Tekes
Puh. 050 5577 835
matti.evola (at) tekes.fi

Suomi