Finnboat

Hyvät jäsenet,

”Yritykset, jotka eivät tee yhteistyötä ja jotka eivät jaa tietoaan muiden yritysten kanssa, heikentävät pitemmällä tähtäimellä omaa osaamispohjaansa ja sitä kautta mahdollisuudet osallistua osaamisen ja tietojen vaihtoon muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa heikentyvät. Tästä syystä yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa on keskeistä innovatiivisuuden lisäämisessä ja markkinoillepääsyn nopeuttamisessa.”

Tämä on lainaus viime viikolla vihdoin valmistuneesta ”Open Wave – tutkimus avoimen innovoinnin mahdollisuuksista venealalla” – tutkimuksesta.

Se käsittelee laajasti veneilyn mahdollisuuksa ja kehityskohteita jatkossa.

Toivon, että jaksatte sen lukea. Siinä on paljon tärkeää asiaa.

Terveisin

Jouko Huju

Suomi