Finnboat

Hyvät jäsenet,

Ohessa Icomian kokoama yhteenveto puulajien käyttösäännösten tilasta eri puolilla
maailmaa. Jos teillä on aiheeseen liittyviä kysymyksiä, niin muistion laatija Albert Willensen (albertw@icomia.com)vastaa niihin mielellään.

Parhain terveisin

Jouko Huju

Suomi