Finnboat

VENEALAN OSATOIMITTAJAT RY
BÅTBRANSCHENS KOMPONENTLEVERANTÖRER rf

Aika: perjantai 12.4.2013
Paikka: Hotelli Korpilampi, Espoo

Varsinaisen kevätkokouksen jälkeen käytiin yleistä keskustelua ajankohtaisista asioista.

1. Tuote-esittelyt

Todettiin, että osatoimittajien ja yhteistyökumppanien tuote-esittelyissä on tällä kertaa mukana 15 firmaa. Tulevia tapahtumia silmällä pitäen ehdotettiin, että näyttelyä voisi mainostaa (mikäli se aikataulujen suhteen on mahdollista) etukäteen esim. Finnboat News-lehdessä mainitsemalla osallistujien nimet ja mahdollisesti tuotekuvaukset. Nykyisin ko. lista lähetetään esityslistojen mukana koko jäsenkunnalle. Ehdotettiin, että jatkossa infoa voisi lähettää vielä erikseen kokous-osallistujille lähempänä kokouspäivää.

Tavoite olisi saada esittelyyn enemmän yrityksiä mukaan ja siten myös lisää näkyvyyttä. Ehdotettiin, että niille yrityksille, jotka eivät ole olleet mukana, lähetettäisiin kysely miksi näin on.

Yleisen näkyvyyden lisäämiseksi pohdittiin voisiko Finnboat tehdä yhteistyötä Navigare-ohjelman kanssa.

2. Tuoteryhmäkoulutus

Keskustelua käytiin jälleen tuoteryhmäkoulutuksen kiinnostavuuden lisäämisestä. Pääkaupunkiseudulla koulutusta on saatu järjestetyksi, mutta muualla Suomessa tilaisuuksiin ei ole saatu tarpeeksi osallistujia. Tämä johtaa pohdintoihin sekä koulutuksen sisällöstä että kohderyhmästä. Yksimielisiä oltiin siitä, että koulutus täytyy pitää edelleen yleisellä tasolla eikä mennä merkkikohtaisiin asioihin.

Keskustelussa ehdotettiin, että luennot nauhoitettaisiin/tallennettaisiin, jolloin materiaali saataisiin halutessa laajempaan jakoon (esim. SPV:n jäsenseuroille?). Suora ”online-koulutus” ei välttämättä ole hyvä ajatus, koska itse tilaisuuteen paikan päälle kuitenkin halutaan ihmisiä.

Lisäksi pohdittiin sitä, pitäisikö tällaisen koulutustilaisuuden kanssa mennä suoraan kuluttajien luo. Asiakkaiden tietomäärän kasvaminen voisi motivoida myös myyjiä pysymään tuotetietojen suhteen ajan tasalla. Kuluttajille suunnatun koulutuksen järjestäminen vaatisi oikean foorumin, ajan ja paikan selvittämistä. Yksi vaihtoehto voisi olla helmikuun venemessut. Messuilla voitaisiin järjestää jokin tilaisuus tai luoda rata eri osastojen kautta, jolloin osastolla olisi tuote-esittely ja siihen osallistumisesta saisi merkinnän passiin tms.

3. Käytännön toimiin

Syyskokouksen aikaisten workshoppien tulokset pitäisi lähettää jäsenkunnalle. Ongelmakohtien tiedostamisen jälkeen nyt olisi aika ryhtyä käytännön toimiin. Osatoimittajat päättivätkin koota pientyöryhmän, jonka toivotaan kehittävän mm. niin tuoteryhmäkoulutusta, veneilytuotekilpailua kuin myös keinoja nuorten mukaan saamiseksi veneilyn pariin. Työryhmän jäseniksi ilmoittautuivat mukaan: Jomppe Koskimies (Jotiko-Marine), Markku Hämäläinen (Brandt), Nico Kavaleff (John Nurminen Marine), Kim Koskinen (Vetus), Kari Suonsilta (Marinetek) ja Kim Tigerstedt (Maritim).

Vuoden 2014 venemessujen teemaksi ehdotettiin ”Nuoriso ja veneily”. Tässä yhteydessä todettiin, että Uusi Aalto -alue houkutteli varmasti jonkin verran uusia messukävijöitä jo tänä vuonna. Alle 22-vuotiaat voisivat päästä messuille puoleen hintaan.

Nuorten ”kasvattaminen” veneilijöiksi vie jonkin verran aikaa, joten ei pidä unohtaa sitäkään kohderyhmää, joka voi ostaa veneen periaatteessa heti.

Yleisötilaisuuksista, koulutuksista jne. keskusteltaessa ei pitäisi keskittyä pelkästään Helsingin venemessuihin.

4. Vuoden Veneilytuote -kilpailu

Tämän vuoden paikkaa Messukeskuksessa (6-halli) pidettiin hyvänä. Kritiikkiä sen sijaan sai tuotteiden tasavertaisuus, yleisöäänestyksen mielekkyys ja äänestystapa. Innovatiiviset, hyvät tuotteet, jotka kuitenkin ovat yleisölle outoja (esim. sen takia etteivät ole veneissä näkyvissä) jäävät jonkin verran paitsioon kilpailussa. Myös itse kilpailutuotteiden sijoittelussa voisi olla kehitettävää. Käytännössä moni äänestäjä täyttää kilpailukupongin vain palkinnon vuoksi eikä perehdy tuotteisiin ja lipukkeeseen kirjoitetaan ehkä ensimmäinen numero, joka osuu silmään. Myös nettiäänestykseen arvioitiin osallistuvan paljon vain palkinnon metsästäjiä. Ehdotettiin kahden eri äänestyksen järjestämistä, jolloin toinen olisi ammattimaisempi, asiantuntijaraadin äänestys ja toinen yleisöäänestys. Yleisöäänestyksessä kannattaisi harkita sähköistä äänestystä (iPad tms.) jolloin äänestyslippujen hamstrauksestakin pääsisi eroon.

5. ”Try Boating Day” eli Viihdy Vesillä Veneillen

Lopuksi puheenjohtaja kertoi lyhyesti, että Finnboat on yhdessä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kanssa kehitellyt ”Try Boating Day” -tapahtumaa. Jo tänä keväänä/kesänä toteutetaan ensimmäiset tapahtumat, joiden tarkoitus on saada ihmiset kokeilemaan veneilyä. Järjestämisvastuu on SPV:n jäsenseuroilla, paikallisia Finnboatin kauppiaita tarkoitus saada mukaan veneiden kanssa.

Tapahtumaa markkinoidaan nimellä Viihdy Vesillä Veneillen.

Asiat muistiin merkitsi Katja Simola, Finnboat ry

Suomi