Finnboat

Hyvät jäsenet,

Saarenmaalla järjestetyissä työpajoissa yli 80 jäsenyritysten edustajaa pohti miten alaamme saadaan eteenpäin ja millaisiin asioihin tulisi yhteisissä asioissa kiinnittää huomiota. Näitä kokonaisuuksia on jo perusteellisesti käsitelty useissakin Vene-ohjelman tutkimuksissa, jotka myös toimivat työpajojen pohjamateriaalina.

Monet johtopäätöksistä tukevat sitä linjaa, jota jo viime vuosina on noudatettu mutta uusia projektiluonteisia mielenkiintoisia kokonaisuuksia tuli myös esiin.

Aiheesta tehtiin erilaisia muistiinpanoja ja olen koonnut niitä otsikkotasolla oheiseen samankaltaisuuskaavioon.

Toivoisimme, että koko jäsenkunta lukee tuon läpi ja katsoo mitkä aihekokonaisuudet ovat mielestänne sellaisia, että niitä kannattaa lähteä viemään eteenpäin. Valtaosa ajatuksista liittyy veneilyn edistämiseen ja myyntiin tavalla tai toisella.

Kuulemme kovasti mielellämme ajatuksianne ja laittakaa niitä suoraan minulle
osoitteeseen jouko (at) finnboat.fi. Ajatuksia käsitellään eteenpäin heti Vene 14 Båt-messujen aikana pidettävissä työryhmien ja johtokuntien kokouksissa.

Kiitos ja hyvää viikonloppua

Jouko Huju

Suomi