Finnboat

Southampton
Tällä jäseninfolla kartoitamme Suomen Veneteollisuusyhdistyksen jäsenyritysten halukkuuden osallistua ensi syyskuussa pidettävään Southamptonin venenäyttelyyn Finnboatin koordinoimana yhteisosastona. Näyttely järjestetään 12.-21.9. ja tarkoitus olisi toteuttaa yhteisosasto kahden viime vuoden tapaan niin, että kaikki ”finnboatilaiset” veneet olisivat yhdessä ja samassa laiturissa.

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisimman pian [HREF=(mailto:lena@finnboat.fi)Lenalle, mikäli olette valmiit lähtemään mukaan yhteisosastoon. Tuki yhteisesiintymiselle anotaan ELY-keskuksesta, mikäli vähintään neljä yritystä lähtee mukaan. Tällä hetkellä ilmoittautuneita yrityksiä yhteisesiintymiseen on kolme.

terveisin,

Lena Mickelsson-Ouru

Suomi