Finnboat

Otavamedia tehostaa toimituksiaan ja organisoi toimintojaan uudelleen. Lehtibrändejä on koottu lehtiperheiksi. 1.4. on perustettu Outdoor-lehtiperhe, johon kuuluvat Kippari, Vene, Erä sekä Metsästys ja Kalastus.

Operatiivisesta ja käytännön johtamisesta vastaavat entiseen tapaan ensisijaisesti toimituspäälliköt:

Vene, Ari Inkinen, päävastuualueena purjeveneet ja purjehdus
Erä, Jari Kaalikoski (sijaisena 1.7. saakka Marko Korhonen), päävastuualueena kalastus
Metsästys ja Kalastus, Jussi Soikkanen, päävastuualueena aseet ja optiikka
Kippari, Vesa Leppä, päävastuualueena moottoriveneet

Lehtiperheen kaikkien lehtien vastaavana päätoimittajana toimii päätoimittaja Vesa Leppä.

Eri aihealueiden sisällöstä vastaavat tuottajat. Outdoor-perheeseen on nimitetty tuottajat pääaihealueittain:

Kiti Westerback mm. venematkailu ja tarvikkeet
Jyrki Karkinen mm. moottorit, Tee se itse, käytetyt veneet, testit
Marko Korhonen, mm. retki ja vaellus, elektroniikka, varusteet, testit
Anssi Uitti, mm. kalastus, kalastusvälineet, testit
Jouko Poutanen, mm. metsästys, tarvikkeet, testit

Lehtiperheen yhteisinä toimittajia ovat Karel Kakko, Juha Virtanen ja Angelica Leiman. Free lance -yhteistyötä uusien toimittajien kanssa kehitetään voimakkaasti.

Lehtiperheen toimituksen sihteerinä toimii Satu Björn

Lisätiedot:
päätoimittaja Vesa Leppä
vesa.leppa@otavamedia.fi
puh. 0400 406 329

Suomi