Finnboat

Hyvät jäsenet,

Kohta on edessä muutaman viikon kesäpausssi. Kevät on ollut liiton toimistolle kiireisin moneen vuoteen. Seuraavassa muutamia isompia juttuja;

1. Finnboat Floating Show (for the international press)

Tämä suurempien veneiden tapahtuma toteutettiin nyt 23. kerran 9-13.6. Nauvon vesillä. Tapahtumaan osallistui Finnboatin (ja mukana olevien yritysten) kutsusta 52 venealan ammattilehtitoimittajaa 24 maasta. Kysehän on uutuusveneiden testaamisesta ja sitä kautta mahdollisimman laajan julkisuuden saamisesta. Jäsenkuntamme valmistamia veneitä oli mukana 32 kpl 14 yritykseltä. Toimittajat testaavat veneitä noin tunnin jaksoissa kolmen päivän aikana ennalta suunniteltujen reittien mukaan. Tapahtuma on vuosien mittaan saavuttanut erittäin suuren suosion toimittajien keskuudessa ja aivan kaikkia halukkaita ei enää voitu ottaa mukaan. Kun arvioidaan tämän tapahtuman tuottoa sitä voidaan mitata lähinnä palstamillimetrien muodossa. Vuoden 2012 tapahtumasta kirjoitettiin yhteensä 610 sivua 48 lehdessä 25 maassa. Tämän lisäksi tulevat kaikki nettiartikkelit ja testit, joita jo tuolloin oli kymmeniä. Sähköinen media nostaa tässäkin osuuttaan vauhdilla.

Kokonaisinvestointi nousee tänä vuonna noin 110.000,- Euroon, josta Työ-ja elinkeinoministeriön kansainvälistymisavustus kattaa osan ja osallistuvat yritykset loput. Finnboat ei laskuta omasta työstään eikä omista kustannuksistaan. Jos nuo 610 sivua muutetaan vaikka maksetuiksi mainoksiksi joiden keskihinta Euroopassa on 2500,- per sivu saadaan summaksi yli 1,5 milj €. Ja on hyvä muistaa, että hyvässä lehdessä oleva artikkeli on vähintään tuplasti tehokkaampi kuin maksettu mainos. Näin tuoton voidaan laskea olevan vähintään 13 kertainen.

Toinen tärkeä elementti yritystasolla on se, että toimittajista tulee tätä kautta yrityksille tutumpia, jolloin kaikki kanssakäyminen myös Floating Shown välillä on helpompaa. Toimittajat ovat jopa perustaneet oman Floating Show-kerhon, joka kokoontui ensimmäisen kerran Düsseldorfin venenäyttelyssä viime tammikuussa.

Floating on kuitenkin myös suuri projekti, joka vie melkoisen tuntimäärän liiton toimiston työajasta. Itse paikan päällä organisaatio kasvaa kolmella. Mukana ovat Finnboatin tehtävissä myös valokuvaaja Kari Wilén, reittivastaava Markku Hentinen (VTT) ja fotoveneen kapteeni Jan Kansanaho (Maritim). Myös fotovene oli Maritimin, josta heille tässä vielä parhaat kiitokset. Finnboat Floating Show:lla on myös omat Facebook-sivut (Finnboat Floating Show Fan Club), josta voi nyt jo lukea netissä tulleita testejä ja toimittajien kommentteja.

Tapahtumalla on myös laajempi merkitys alamme tulevaisuudelle. Tätä kautta saamme juuri sitä arvokasta palautetta, joilla saamme tuotteitamme yhä kilpailukyisemmiksi ja myös kotimaan markkinoille paremmin sopiviksi.

2. Uiva Venenäyttely

Tästä kirjoitimmekin jo aikaisemmin tällä viikolla.Yrityskenttä on siis todella vahvasti lähtenyt mukaan näyttelyyn ja vaikka veneitä onkin parikymmentä (tässä vaiheessa n. 240) vähemmän kuin viime vuonna on kuluttajille nähtävään taatusti koko pääsylipun edestä. Myös maaosastot ovat täyttyneet kiitettävällä tavalla. Uiva on myös liiton toiminnalle tulonlähde, joten pyrimme tekemään käytännössä kaiken minkä voimme itse täällä toimistossa kolmen hengen voimin. Ulkopuolista työvoimaa käytetään vain markkinointiviestinnän toteuttamisessa ja järjestyksenvalvonnassa (HSK:n vapaaehtoiset). Myös UivaFlytande Facebook-sivut on freesattu. Käykää ihmeessä tykkäämässä sankoin joukoin.

3. Kuntokartoitus

Tämä pari vuotta valmisteltu projekti on nyt ns. pilottivaiheessa eli sisältö, koulutusohjelma ja kartoituksessa käytettävä softa ovat valmiita. 70 Kuntokartoittajaa on koulutettu ja parisenkymmentä kartoitusta on tähän mennessä tehty. Meillä on vielä paljon tekemistä siinä, että tämä mahdollisuus on kaikkien veneilijöiden tiedossa mutta suunta on nyt oikea. Syksyllä kun veneitä aletaan nostaa tulee seuraava piikki kartoitusten määrässä.

4. Uusien veneiden, moottoreiden, varusteiden ja palevelujen nettiportaali

Tämä projekti uusien veneiden, moottorien, varusteiden, palvelujen ja veneilyvinkkien portaalista on lähtenyt hyvin käyntiin. Jäsenistön edustajia on ollut mukana suunnittelupalavereissa. Etenemme kesän aikana siten, että pääotsikoiden sisältömäärityksiä ja hakukriteerejä valmistellaan. Tämä valtaisa projekti, joka ei kerralla tule valmiiksi vaan sitä tullaan ajan mittaan parantamaan jatkuvasti. Jokainen venekuva mm. sallii 8 alakuvan ja YouTube-vioiden mukaan ottamisen. Näin kuluttajat tulevat saamaan todella laajaa tietoa yhdestä paikasta. Myös jälleenmyyjäkentän tarjonnasta ja sijainnista tulee portaalin kautta selkeä.

Tämä tulee siis olemaan jäsenistölle kokonaan ilmainen, itse päivitettävä portaali, jonka tyylistä maassamme ei vielä ole. Emme tässä vaiheessa halua tarkkaan lyödä lukkoon valmistumisajankohtaa. Etsimme myös parhaillaan sivustolle mahdollista mediakumppania yleisen näkyvyyden varmistamiseksi. Palaamme siihen alkusyksystä.

5. Vientinäyttelyt

Syksyn aikana tullaan toteuttamaan kaksi tapahtumaa, Hanseboot yhteisosasto Hampurissa ja METS-näyttely Amsterdamissa. METS:iin olemme jo saaneet päätöksen
valtiontuesta mutta Hampuria odotetaan yhä. Osittain markkinatilanteesta johtuen ja osittain tukien määristä johtuen vientitapahtumien määrä (ja volyymi) on pudonnut puoleen vuoden 2009 tasosta. Samaan aikaan viennin euromääräinen volyymi on pudonnut 158 milj €:sta 133 milj €:oon. Paras vuosi viennin kannalta tähän mennessä on ollut vuosi 2007, jolloin viennin euromäräinen volyymi oli 280 milj. €.

6. Edunvalvonta

Tällä rintamalla on viime kuukausina ollut poikkeuksellisen paljon liikehdintää.

Työ-ja elinkeinoministeriön kautta tulevat kansainvälistymisavustukset pienenevät koko ajan. Nyt on myös taantuvasti (maaliskuun kehysriihi) vähennetty tuosta ns. 43-momentista 5 milj € (30%) (summat siis valtion budjetin kokonaisuuksia). Tämä haittaa voimakkaasti tapahtumien suunnittelua ja yritykset ymmärrettävästi arastelevat mukaanlähtöä koska takeita tuesta ei ole. Olemme halunneet nostaa tämän aiheen normaalin lobbauksen lisäksi myös julkiseen keskusteluun lehdistön kautta. Tästä on tullut paljon hyvää palautetta. Virkamieskoneisto kuitenkin toimii poliittisessa ohjauksessa ja Eduskunnassa ei oikein tällä hetkellä löydy halukkuutta laittaa poliittista pääomaa likoon näin pienen (20 milj €!!!) asian takia. Eduskuntavaalit ovat 10 kuukauden päästä ja nyt ollaan pattitilanteessa. Finnboat yhdessä KV-Foorumin kanssa jatkaa lobbausta. Finnboat on myös vuoden alusta ollut Suomen Yrittäjien jäsen ja sen kansainvälistymisyksikön kanssa olemme samoilla linjoilla.

Venerekisterin siirtymisessä Trafille on siis Finnboat ja jäsenistö ollut kiitettävästi mukana valmistelussa. Laki on nyt vahvistettu Eduskunnassa ja virallisesti siirto siis tapahtuu 1.8. Siirtymävaiheen ongelmaksi muodostuvat elokuun alun rekisteröinnit (1-17.8.) koska siirtymävaiheessa on kahden viikon käyttökatko. Trafin järjestelmä alkaa toimia 18.8. ja he valmistelevat parhaillaan tiedotetta miten tuona aikana toimitaan.

Maksuaikalakiin on myös tulossa muutoksia (yritysten väliset pitkät maksuajat)ja olen pyytänyt jäsenkunnalta melko laajasti ajatuksia tästä ja valmistelemme omaa lausuntoamme 15.9. mennessä. Halukkaat voivat tutustua lakiesityksen sisältöön pyytämällä esityksen minulta.

7. Fact finding-matkat

Jäsenkunta on ollut poikkeuksellisen ahkera kysymään meiltä tutustumismatkoja. Huhtikuussa 11 henkilön delegaatio kävi Shanghain venenäyttelyssä ja sekä tutusmassa Shanghai Double Happiness ja Shanghai Far East-veistämöihin sekä Parsunin perämoottoritehtaaseen. Toinen delegaatio tutustui toukokuussa Sloveniassa ja Kroatiassa mm. Greenwayn, Elanin,Salonan veistämöihin sekä Bobicin sisustustehtaaseen ja NCP Refit Yardin toimintaan. Syksyllä on vielä IBEX-matka yritysvierailuineen (loppuunmyyty) ja telakoiden matka Hollantiin.
Nämä matkat on todettu erittäin tehokkaiksi kun pohdintaan yritystoiminnan parhaita käytäntöjä. Mukana on ollut kaikkien yhdistysten edustajia.

8. Syyskokous ja muuta ohjelmaa sen ympärillä

Liiton syyskokous järjestetään perjantaina 14.11. Turussa. Torstaina on suunnitelmissa järjestää kauppiaille yritysvierailu ainakin Astrum Salon yksikköön ja iltapäiväksi asiakashallintaan ja tekniseen myyntiin liittyvää koulutusta.

Koska aina on tärkeää, että tekemisemme on mahdollisimman lähellä jäsekunnan omaa toimintaa pydänkin taas tässä vaiheessa jäsenkuntaa antamaan meille ajatuksia uusista toimintamuodoista. Näitä ajatuksia pyytäisin Uivaan Venenäyttelyyn mennessä koska tuolloin yhdistysten johtokunnat aloittavat kokouksensa. Kiitos etukäteen kaikille.

Liiton toimisto on heinäkuussa kolme viikkoa suljettuna (30.6. – 21.7.) Toivotamme tässä vaiheessa koko jäsenistölle erinomaisen hyvää myyntikesää.

Jouko, Lena ja Katja

Suomi