Finnboat

Hyvät jäsenet,

Alla Trafin tiedote koetunnusten käytöstä jatkossa.

Venerekisterin siirto Trafiin tarkensi myös lainsäädäntöä koetunnusten käytön osalta. Vesillä ei saa olla samalla koetunnuksella useampaa venettä samaan aikaan. Yrityksen tulee hankkia nimiinsä tarvittava määrä koetunnuksia.

Koetunnukset ovat yrityskohtaisia ja niitä voidaan tarvittaessa vaihtaa vesikulkuneuvosta toiseen. Jos yrityksellä on useampi vesikulkuneuvo samanaikaisesti koekäytössä, tulee jokainen niistä varustaa yksilöidyllä koetunnuksella eli sama koetunnus ei voi olla vesillä käytössä saman- aikaisesti kahdessa eri veneessä.

Trafi myöntää yritysten koetunnukset ja ne haetaan netistä löytyvällä lomakkeella

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/trafi_mu6428/index.html.

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea useampi koetunnus samalla kertaa. Trafi toimittaa hakijalle päätöksen, josta käyvät ilmi myönnetyt koetunnukset.

Täytetty ja allekirjoitettu lomake lähetetään Trafiin joko sähköpostitse osoitteeseen

venekoetunnus@trafi.fi

tai postitse osoitteeseen:

Liikenteen turvallisuusvirasto
PL 320
00101 Helsinki

Maistraatin myöntämät koetunnukset ovat voimassa myös Trafin aikana.

Lisätietoa koetunnuksesta http://www.veneily.fi/venerekisteri/koetunnus

Lisätietoja: erityisasiantuntija Reetta Laine, p. 029 534 5434, reetta.laine(at)trafi.fi asiantuntija Sanna Liimatainen, p. 029 534 7219, sanna.liimatainen(at)trafi.fi

Suomi