Finnboat

Hyvät jäsenet,

Venerekisterin siirryttyä Trafille 1.8. on kaikenlaisia pienempiä ja suurempia ongelmia lähinnä itse rekisteröintiprosessissa ilmennyt. Ensi viikon tiistaina 9.9. on ensimmäinen seurantapalaveri Trafissa. Olemme saaneet joitakin yhteenvetoja jäsenkunnalta ilmenneistä ongelmista. Laittakaa listaa meille 8.9. mennessä mikäli olette havainneet ongelmia rekisteröinnissä.

Trafi on myös tänään julkaissut ensimmäisen yhteenvedon elokuun rekisteröinneistä. Kokonaisluku on 82 kpl. Tuo luku on sen verran alhainen, että varmaankaan kaikki elokuun veneet eivät siihen ole ehtineet. Voitte käydä katsomassa yhteenvetoa osoitteessa:

http://www.trafi.fi/tietopalvelut/tilastot/vesiliikenne/vesku_ensirekisteroinnit

Tavoitteena on, että tuo yhteenveto julkaistaan joka kuun 3. päivä. Parhaillaan selvitetään kuinka Maistraatin luvut saadaan vertailukelpoisiksi Trafin lukujen kanssa myös tämän vuoden osalta.

Olemme sopineet, että tuolla sivulla julkaistaisiin kuukausitilastot venetyypeittäin, merkeittäin, pituusluokittain sekä maakuntakohtaisesti. Tänään kävimme myös keskustelun siitä, että saisimme samalla vaivalla myös paikkakuntakohtaiset tiedot ainakin kappaleista.

Kaikki yllämainitut tiedot ovat julkista rekisteritietoa.

Trafi on myös julkaissut sivullaan tiedotteen, jossa mainitaan, että rekisterissä olisi 195.000 venettä ja näistä 13.700 olisi purjeveneitä. Keskusteluissa tuli ilmi, että tuota lukua tullaan vielä tarkistamaan koska siirretyt tiedot saattavat hyvinkin sisältää päällekkäisyyksiä jne. Maistraatin tiedostoissa tuo kokonaismäärä on ollut noin 160.000, josta purjeveneitä noin 7.000. Erot ovat siis merkittäviä. Trafi selvittää tilannetta.

Terveisin

Jouko Huju

Suomi