Finnboat

SYYSKOKOUSPÄIVÄ JA RUHTINAIDEN ILLALLINEN TURUSSA 14.11. – ILMOITTAUDU MUKAAN!

Kahtena viime vuonna on liiton ja jäsenyhdistysten syyskokouspäivä ja veneparlamentti toteutettu laivaristeilyn muodossa, mutta tänä vuonna kokoonnumme Turkuun. Kokouspäivä on perjantai 14.11. ja kokouspaikka on perinteikäs Sokos Hotel Hamburger Börs Turun keskustassa.

Aloitamme kokouspäivän jäsenyhdistysten sääntömääräisillä syyskokouksilla, joiden jälkeen pidetään Finnboatin syyskokous. Kokouksessa hyväksytään ensi vuoden budjetti ja valitaan edustajat liiton hallitukseen. Virallinen kokousosio päätetään yhteiseen lounastaukoon.

Iltapäivällä on vuorossa Veneparlamentti, joka tällä kertaa keskittyy koulutukseen. Sales Seekers on teknisten huippumyyjien suorahakuun sekä henkilökohtaiseen myyntivalmennukseen erikoistunut yritys. Yrityksen perustaja ja omistaja Matti Pouhakka on pitkän linjan ammattilainen tällä alalla ja hän tulee pitämään kokousosallistujille kaksi aiheeseen liittyvää esitystä. Ensimmäisessä esityksessä keskitytään myyntitaitoihin ja siihen, miten niitä voisi kehittää ja miten voisi aikaansaada parempia tuloksia. Pouhakan toinen esitys keskittyy asiakkuudenhallintaan, mitä se oikeastaan on ja miten se muutetaan euroiksi.

Veneparlamentin päätteeksi saamme vielä tuhdin paketin messukoulutusta aiheina Miten hyödynnän venemessuja kauppapaikkana ja miten asetan mitattavan tavoitteen messuille. Koulutuksessa käsitellään myös tuloksellista toimintaa messuosastolla sekä messuilla hankittujen liidien jälkihoitoa. Näistä asioista meitä opettamaan tulee Training Consultant Marko Lehtinen, Trainers’ House. Kokouspäivän tarkka ohjelma liitteenä.

Työntäyteinen kokous- ja koulutuspäivä vaatii vastapainokseen rentoa tunnelmaa, hyvää ruokaa ja mukavaa seuraa. Niinpä siirrymmekin illan suussa linja-autoilla Turun Linnan Kuninkaansaliin, jossa meitä odottaa juhlaillallinen ja ohjelma teemalla Ruhtinaiden Turku 1812. Ruotsin kruununprinssi Karl Johan Bernadotte on kutsuttu Turun linnaan keskustelemaan Suomen suuriruhtinas Aleksanterin kanssa Suomen ja koko Euroopan kohtalosta. Ranskan keisari Napoleon marssii parhaillaan kohti Moskovaa, joten Aleksanteri kaipaa kipeästi liittolaista. Me illallisen läsnäolijat pääsemme 1800-luvun alun herkkujen, musiikin ja pukuloiston lomassa seuraamaan tätä historiallista tapahtumaa. Jos et vielä tiedä, miten yrityksesi viettää pikkujoulujuhliaan, tässä on siihen oivallinen vaihtoehto! Illanvieton päätteeksi on järjestetty bussikuljetus takaisin hotellille.

Hinnat ja ilmoittautuminen

Osallistuminen pelkkään kokouspäivään maksaa 35,00/hlö ja se sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit, buffetlounaan sekä koulutusohjelman.
Osallistuminen illalliselle maksaa 155,00/hlö ja se sisältää kuuden ruokalajin juhlamenun ruokajuomineen sekä ohjelman.
Majoitus Hamburger Börsissä 14.-15.11. aamiaisineen maksaa 76,00/1-hh ja 89,00/2-hh. Kaikki mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Ilmoittautumiset kokouspäivään ja illalliselle sekä majoitusvaraukset tehdään suoraan seuraavien linkkien kautta suomi, svenska tai Finnboatin kotisivujen kautta kohdasta ”Ilmoittautumiset”.

Muistakaa myös mainita ruoka-allergiat ja erityisruokavaliot.

Ilmoittautumiset on tehtävä viimeistään 31.10.

Runsasta osallistumista sekä kokouspäivään että illalliselle odottaen,

Jouko Huju Lena Mickelsson-Ouru Katja Simola

HÖSTMÖTESDAG OCH FURSTARNAS SUPÉ I ÅBO 14.11 – ANMÄL DIG!

De två senaste åren har förbundets och medlemsföreningarnas höstmötesdag och båtparlament förverkligats i form av en kryssning, men i år samlas vi i Åbo. Mötesdagen är 14 11 och mötesplatsen traditionella Sokos Hotel Hamburger Börs i centrum av Åbo.

Vi inleder mötesdagen med medlemsföreningarnas stadgeenliga höstmöten och därefter hålls Finnboats höstmöte. Vid mötet godkänns budgeten för nästa år och väljs representanterna till förbundets styrelse. Den officiella mötesdelen avslutas med en gemensam lunchpaus.

Under eftermiddagen står Båtparlamentet i tur, som denna gång koncentrerar sig på skolning. Sales Seekers är ett företag som specialiserat sig på direktsökning av tekniska toppförsäljare och på personlig försäljningsträning. Företagets grundare och ägare Matti Pouhakka är ett rutinerat proffs i den här branschen och han kommer att hålla två föredrag som anknyter till detta ämne. I det första anförandet koncentrerar vi oss på försäljningskunnandet, hur kunde det förbättras för att uppnå bättre resultat. Pouhakkas andra anförande koncentrerar sig på kundhantering, vad betyder den egentligen och hur förvandlas den till euron.

Som avslutning på båtparlamentet får vi ytterligare ett tungt paket mässkolning i ämnet Hur utnyttjar jag båtmässan som handelsplats och hur ställer jag en mätbar målsättning för mässan. I skolningen behandlas också en resultatinriktad verksamhet på mässmontern och efterskötseln av de förfrågningar som inkommit under mässan. I allt detta skolas vi av Training Consultant Marko Lehtinen, Trainers’ House. Mötesdagens exakta program som bilaga.

En arbetsdryg mötes- och skolningsdag kräver som motvikt en avspänd stämning, god mat och trevligt sällskap. Därför förflyttar vi oss i kvällningen med buss till Kungssalen i Åbo slott, där en festsupé och programmet under temat Furstarnas Åbo 1812 vänta oss. Sveriges kronprins Karl Johan Bernadotte har inbjudits till Åbo slott för att med Finlands storfurste Alexander diskuteras Finlands och hela Europas öde. Frankrikes kejsare Napoleon marscherar som bäst mot Moskva, så Alexander saknar en bundsförvant. Vi kan som supégäster följa med detta historiska tillfälle och samtidigt avnjuta vid 1800-talsläckerheter, musik och dräktprakt. Om du inte ännu vet hur ditt företag skall fira lilla jul är detta ett ypperligt alternativ! Efter kvällsfesten har vi busstransport tillbaka till hotellet.

Priser och anmälning

Deltagandet i enbart mötesdagen kostar 35,00 €/person och inkluderar morgon- och eftermiddagskaffe, buffetlunch samt skolningsprogrammet.
Deltagandet i supén kostar 155,00 €/person och inkluderar sex rätters festmeny med måltidsdrycker samt programmet.
Inkvarteringen på Hamburger Börs 14-15.11 inklusive frukost kostar 76,00 €/1-pers.rum och 89,00 €/2-pers.rum. Alla priser inkluderar mervärdesskatten.

Anmälning till mötesdagen samt inkvarteringsreserveringarna görs via länken
svenska, suomi eller via Finnboats hemsida (”Anmälningar”).

Kom ihåg att nämna matallergier och specialmenyer.

Anmälningarna skall göras senast 31.10.

I förväntan om rikligt deltagande i såväl mötesdagen som kvällsfesten,

Jouko Huju Lena Mickelsson-Ouru Katja Simola

Suomi