Finnboat

Liitteenä Terhitec Oy:n kesäkuussa toteutettua uudelleenjärjestelyä koskeva tiedote, sekä tiedote Jukova Oy:n toiminnan jatkajasta.

Suomi