Finnboat

Hyvät teollisuuden varustevalmistajat,

Venealan Osatoimittajat ry:n johtokunta on tehnyt aloitteen Ostopäivien järjestämisestä. Ajatuksen takana on tarve saada alan jälleenmyyjät, viranomaisten ostajat ja muut sidosryhmät paikalle tilaisuuteen, jossa keskitetysti ja rauhassa voitaisiin käydä läpi seuraavan vuoden ennakkotilaukset ja muu tavaran tarve. Johtokunta toteaa, että kuluttajille tarkoitetuilla venemessuilla ei oikealla tavalla pystytä tähän keskittymään. Nykysysteemissä jokainen joutuu käymään kaikkien jälleenmyyjiensä luona. Se ei aina tuota toivottua tulosta ja myös jälleenmyyjän aika saattaa loppua kesken keskittyä jokaiseen myyjään.

Ajatuksena on järjestää loka/marraskuun vaihteen tienoilla kaksipäiväinen tapahtuma pääkaupunkiseudulla, myöhemmin päätettävässä tilassa. Tällöin jokaisella mukana olijalla olisi tarpeensa mukainen valmisosasto. Kutsut tapahtumaan hoidetaan toisaalta keskitetysti ja toisaalta yritysten itsensä toimesta. Näin ollen kaikki saisivat mahdollisuuden keskustella mahdollisimman monen asiakkaan kanssa.

Emme osaa tässä vaiheessa vielä tarkkaan kertoa kustannuksista mutta haluaisimme tässä vaiheessa kuulla aivan alustavia kommentteja jäsenkunnalta, ketä Ostopäivät voisivat periaatetasolla kiinnostaa. Tämän jälkeen muodostamme työryhmän, joka alkaa tarkemmin pohtia konseptin yksityiskohtia.

Pyytäisin kaikkia laittamaan aiheesta sähköpostin jouko@finnboat.fi 4.11. mennessä.

Soitelkaa allekirjoittaneelle tai Kim Tigerstedtille (0400 896080). Vastaamme mielellämme kysymyksiin

Terveisin

Jouko

Suomi