Finnboat

Osallistumisohjeet

Kilpailussa voivat olla mukana venetarvikkeet, vaatteet tai vaikkapa sähkömoottori tai miltei mikä tahansa veneilyyn liittyvä ja sitä helpottava tuote, joka on jäsenyritystemme myynnissä. Jokainen yritys saa asettaa ehdolle enintään KOLME tuotetta. Huomioikaa kuitenkin, että veneet itsessään eivät voi tähän kilpailuun osallistua.

Kilpailuehdotukset toimitetaan PDF-tiedostona Finnboatiin mahdollisimman pian ja ehdottomasti 11.1.2016 mennessä (lena@finnboat.fi).

Jokaisesta tuotteesta tulee olla 1-2 kuvaa sekä noin 1/2-sivun suomenkielinen selostus tuotteesta. Tämä aikataulu mahdollistaa myös METSissä esiteltävien uutuustuotteiden mukaan tulon. Jokaisen kilpailuun osallistuvan tuotteen on oltava omana tiedostonaan.

Valintaprosessi

Valintaprosessi on samalnlainen kuin viime kerralla. Ensi vaiheessa Veneilytoimittajien johtokunta (7 hlöä) valitsee ensin kymmenen finalistituotetta ja toisessa vaiheessa tammikuun aikana koko Veneilytoimittajien jäsenkunta (noin 86 henkilöä) äänestää näistä valituista kymmenestä tuotteesta voittajan ja kaksi kunniamaininnan saavaa tuotetta.

Yleisöäänestyksestä on luovuttu, sillä näin kaikki tuotteet saavat saman ja yhtäläisen mahdollisuuden, kun valinnan suorittaa asiantuntijaraati.

Kaikki 10 loppukilpailutuotetta ovat esillä Vene 16 Båt -messuilla vitriineissä, varustettuina erityisillä kylteillä tms. kunkin yrityksen omalla messuosastolla.

Tuomaristo tulee valinnassaan kiinnittämään erityistä huomiota tuotteen suunnitteluun kokonaisuudessaan, sen soveltuvuutta suunniteltuun käyttöön, innovaatioasteeseen, omaperäisyyteen sekä käytön helppouteen ja uutuusarvoon.

Toivomme kilpailuun runsasta osanottoa. Kilpailu itsessään toimii myös tärkeänä lisänä varuste- ja tarvikesektorin yleisessä esiintuonnissa.

Allekirjoittanut vastaa mielellään mahdollisiin kysymyksiin.

Parhain terveisin

Jouko Huju

Suomi