Finnboat

Hyvät telakkayhdistyksen jäsenet,

Mielestäni on tärkeää, että allaoleva tutkija saisi vastauksia kysymyksiinsä. Ala voi hyötyä tuloksista monipuolisesti. Aikaa ei kulu paljon.

Linkin takaa löytyvä kysely Finnboatin telakka- ja korjaamoyhdistyksen jäsenille on osa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun veneteknologian opinnäytetyötä. Kyselyllä selvitetään jäsenyritysten laadunhallinnan tilaa ja kokemuksia eri toimintatavoista. Vastaamiseen ei kulu kuin 5-10 minuuttia, joten toivottavasti kaikki ehtivät siihen osallistumaan mahdollisimman pian ennen syyssesongin alkua. Vastaukset tallentuvat nimettöminä. Selvityksen tuloksista koostetaan erillinen materiaali yhdistykselle, jonka lisäksi koko opinnäytetyö on myös myöhemmin julkisesti luettavissa.

Linkki kyselyyn: https://goo.gl/forms/RHCHLVkUP909JpiC3

Terveisin

Jouko

Suomi