Finnboat

Hyvät jäsenet,

Veneverosta on käyty keskusteluja eri kansanedustajien ja muiden veneilyjärjestöjen kanssa. Tänään olemme toimittaneet oheisen kannanoton ministeri Petteri Orpolle sekä valmisteluun osallistuville virkamiehille Merja Sandellille ja Leo Parkkoselle (VM).

Jatkamme huomenna sen toimittamista valituille kansanedustajille. Kirje on jäsenistön vapaassa käytössä ja toivomuksena on, että toimitatte sitä erityisesti tuntemillenne kansanedustajille tai muille henkilöille, joilla uskotte olevan asian kanssa tekemistä.

Veron sisällöstä ei lehtitiedoista poiketen edelleenkään ole vahvistettua tietoa.

Haluamme tässä vaiheessa puuttua laskennallisin järkisyin koko veron tarpeellisuuteen. Koska asia on jo virkamiesvalmistelussa ollut jonkun aikaa (ilman tulosta) on tärkeää vaikuttaa poliittiseen päätöksen tekoon.

Terveisin

Jouko

Suomi