Finnboat

Tässä alla on TEKESin Finnboatille lähettämä tiedote vuoden 2016 vientiavustuksista sekä tulevista vuoden 2017 vientituista. Todettakoon jälleen, että Finnboat ei edelleenkään voi anoa tukea yritysten yhteisosastoille, vaan yritykset itse ovat tästä vastuussa. Finnboat ei myöskään voi taata yhdellekään yritykselle, että tukea myönnettäisiin. Ainoa yhteishanke, johon vientituki anotaan liiton kautta, on Finnboat Floating Show -tapahtuma.

TEKES kehottaa yrityksiä anomaan tulevien tapahtumien vientitukea noin kuukausi ennen tapahtuman alkua, eli Düsseldorfin näyttelyn tuesta olisi hyvä tehdä anomus nyt. Seuraavaksi on vuorossa Tukholman näyttely, johon tuki kannattaisi siis anoa helmikuussa. Lähetän näistä näyttelyistä tietoa erikseen ko. näytteilleasettajille.

talvisin terveisin,
Lena
——————————
Hyvät yhteistyökumppanit!

Kiitos teille kaikille kuluvasta vuodesta ja erinomaisesta yhteistyöstä! Ohessa tiivistetysti tietoa muutamista avainasioista, jotka ovat messuhankkeissa nousseet vuoden mittaan esiin.

Tänä vuonna saimme avustushakemuksia yhteensä n. 550kpl ja meiltä haettiin avustusta n. 5,5M€:lla määrärahan ollessa 3M€. Kilpailu avustuksesta olikin kova ja kaikkia hyviä hankkeita emme pystyneet rahoittamaan. Ensi vuoden määrärahan suuruutta TEM ei ole vielä vahvistanut, mutta ennakkotietojemme mukaan määräraha tullee vastaamaan 2016 tilannetta. Tämän hetken tietojemme mukaan myös rahoituslinjaukset pysyvät pääosin ennallaan.

Ennakkotietona: Olemme ottamassa vuoden vaihteessa käyttöön uuden aiempaa merkittävästi kevyemmän hakemuspohjan, josta laitamme täyttöohjeet Tekesin messuavustus-sivulle https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/messuavustus/ Kyseiseltä sivulta löydätte aina ajan tasalla olevaa tietoa messuavustuksesta.
Ajantasaisin tieto messuavustuksesta löytyy aina sivultamme: http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/messuavustus/ .

Aikataulu vuoden 2017 messuavustusten linjauskokouksille:

21.2. tammi-maaliskuun messutapahtumiin liittyvät hankkeet
23.5. huhti-kesäkuussa toteutettavat messuhankkeet
22.8. heinä-syyskuussa toteuttavat messuhankkeet
8.11. loka-joulukuussa toteuttavat messuhankkeet

Linjauskokousten jälkeen käynnistyy varsinainen hakemusten käsittely. Palveluaikalupaus hakemusten käsittelylle on pääsääntöisesti 30pv arviointikokouksesta.

Hakemus:
Siirrymme vuodenvaihteessa messuavustuksissa käyttämään uutta hakemuspohjaa, joka on aiempaa kevyempi ja helppokäyttöisempi. Uuden hakemuksen täyttöohje tulee käyttöönoton yhteydessä messuavustus-sivulle. Yritysten tulee hakea avustusta aina ennen messutapahtuman alkua!

Jatkossa pyydämme jo hakemusvaiheessa yritystä erittelemään projektin suorat ostopalvelut. Muistutamme, että ainoastaan ostot konsernin sisältä ovat hyväksyttäviä, muita intressiostoja ei hyväksytä.

Rahoituspäätöksen hyväksyminen:
Rahoituspäätöksen saatuaan asiakkaan tulee hyväksyä rahoituspäätös tai ilmoittaa Tekesiin mikäli rahoitusta ei tulla käyttämään. Rahoituksen saaja hyväksyy päätöksen allekirjoittamalla rahoituspäätöksen hyväksymisilmoituksen (Y1). Hyväksymisilmoitus löytyy Tekesin verkkosivuilta www.tekes.fi/asiointi/lomakkeet ja se lähetetään sähköisesti Tekesiin asiointipalvelun kautta. Ilmoitus on lähetettävä kuukauden kuluessa rahoitusilmoituksen päiväyksestä.

4 myöntökerran sääntö
Tekes voi myöntää yksittäiselle yritykselle Team Finland Trade Fair -messuavustusta enintään neljä kertaa vuosien 2016-2018 aikana. Tehty messuavustuspäätös lasketaan mukaan neljän kerran kiintiöön riippumatta siitä, maksetaanko vai peruutetaanko päätös. Jos yritys sen sijaan peruuttaa hakemuksen ennen päätöstä, haettu ja peruutettu hakemus ei vaikuta kiintiöön.

Projektin raportointi:
Raportointi tehdään Tekesin asiointipalvelussa, jossa täytetään loppuraportti ja kustannustilitys. Projektin vastuullinen johtaja lähettää ne Tekesiin. Kustannustilityksen liitteenä tulee toimittaa tilintarkastajan tarkastusraportti.

Ostopalvelut:
Yksinkertaisessa kustannusarviossa suorina kustannuksina hyväksyttäviä kustannuksia ovat ostettuihin palveluihin merkittävät yrityksen messuosaston- sekä hankkeen tilintarkastuksen kustannukset:

rekisteröintikustannukset
pinta-alakustannukset
suunnittelu- ja somistuskulut (Mikäli somistetta voidaan käyttää myös toiste, ei kustannus ole hyväksyttävä.)
tekniset tilaukset kuten sähkö ja siivous
vuokrattavat rakenteet
messuosaston pystytys eli rakentamiskustannukset
hankkeen tilintarkastuskulut

Olemme kustannustilitysten käsittelyn yhteydessä puuttuneet meille suorina ostopalveluina tilitettyihin eriin, jotka kuuluvat yksinkertaisessa kustannusarviossa muihin kustannuksiin. Näitä ovat olleet esimerkiksi matka-, rahti- ja tulkkikulut, mahdollisen konsultin/hallinnoijan kustannukset sekä messuihin liittyvät markkinointikustannukset kuten tuote-esitteet ja esittelyvideot sekä tarjottavat. Huomioittehan osaltanne tarkemmin ostopalveluina tilitettävät kuluerät.

Tilintarkastajan tarkastusraportti:
Messuavustusten tilintarkastuksille on oma raporttipohja, jota tulee käyttää: http://www.tekes.fi/globalassets/global/asiointi/tarkastusraportti-messuavustukset.docx .

Oikaisuvaatimukset:
Mikäli yritys haluaa hakea oikaisua tehtyyn päätökseen, tulee avustusta hakeneen yrityksen jättää itse Tekesille oikaisuvaatimus, hankkeen koordinaattori/hallinnoija ei voi tätä tehdä yrityksen puolesta.
Jotta oikaisuvaatimus voisi johtaa Tekesissä hakemuksen/hakemusten uudelleen käsittelyyn, edellytetään, että hankekäsittelyssä on tapahtunut merkittävä menettely- tms. virhe.

Yhteishankkeissa, joissa neljästä hakijayrityksestä yksi todetaan tukikelvottomaksi, voidaan oikaisuvaatimuksissa toimia seuraavasti: Mikäli tukikelvottomaksi arvioitu yritys kokee päätökseen sisältyvän merkittävän asiavirheitä/arviointivirheitä, voi yritys hakea oikaisua Tekesistä kaikkien neljän hakijayrityksen nimissä. Tällöin kyseinen yritys ensin kerää valtuutukset muilta: esim. sähköposti-ilmoituksen muilta osallistujilta siitä, että he puoltavat oikaisuvaatimusta. Nämä ilmoitukset voidaan sitten liittää oikaisuvaatimukseen.

Kasvuohjelmat ja messuavustus
Tekes ei myönnä enää Team Finland Trade Fair-messuavustusta kasvuohjelmiin liittyviin yhteishankkeisiin, koska yritykset saavat hankkeisiinsa julkista rahoitusta kasvuohjelmiensa kautta.

Suomi