Finnboat

TAKK (Tampereen Aikuiskoulutuskeskus) järjestää Finnboat Akatemian kautta Venemekaanikkokoulutuksen vuonna 2017. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja koulutukseen sisältyy lähiopiskelupäiviä sekä verkko-opintoja. Koulutuksesta voi valita yksittäisiä osioita tai osallistua tutkintotavoitteeseen koulutukseen. Laajoihin koulutuskokonaisuuksiin on mahdollista hakea ulkopuolista rahoitusta.

Ohessa koulutuksen ohjelma. Lisätietoja antaa TAKK:ssa Jari Paulamäki jari.paulamaki@takk.fi p. 044-7906242

Suomi