Finnboat

Hyvät jäsenet,

Olette jo varmaankin mediasta lukeneet aiheesta. Finnboat valmistelee laajaa vastinetta aiheesta. Tähän on valjastettu maamme eturivin teknisen,juridisen ja kaupallisen sektorien osaajat. Vastine toimitetaan 16.1.2017 mennessä ministeriölle.

Helsingin Sanomien Paavo Teittisen juuri julkaisema juttu kertonee hyvin tilanteen koko tilanteen:

Hallituksen esitys veneverosta on lähtenyt lausuntokierrokselle

Esityksen mukaan venevero olisi 100-300 euroa veneen tehokkuuden mukaan. Tavoite on kerätä valtiolle 17 miljoonaa euroa verotuloja vuodessa.

Veroa pitää esityksen mukaan maksaa 100 euroa veneistä, joiden moottoriteho on vähintään 38 kilowattia eli noin 52 hevosvoimaa. 38 kilowatin ylittävältä osalta vero kasvaisi kahdella eurolla täyttä kilowattia kohden. Enimmäismäärä verolle olisi 300 euroa, mikä vastaisi 138 kilowattia eli noin 188 hevosvoimaa.

Veronalaisia olisivat moottoritehosta riippumatta myös moottori- ja purjeveneet, joiden rungon pituus on vähintään yhdeksän metriä. Veneen pituuteen perustuvan veron määrä olisi 100 euroa vuodessa. Verotus tapahtuu venerekisteriin merkittävien tietojen pohjalta.

Myös hallituksen esitys moottoripyöriä koskevasta 150 euron vuotuisesta verosta lähti perjantaina lausuntokierrokselle.

Vero koskee pyöriä, joiden moottorin sylinteritilavuus on vähintään 125 kuutiosenttimetriä. Verolla on tarkoitus saada 25 miljoonaa euroa tuloja vuodessa.

Venealan keskusliiton Finnboatin toimitusjohtaja Jouko Huju pitää veneveroa hyvin ongelmallisena. Hujun mielestä erillinen, yhtä harrastusta koskeva vero antaa ikävän signaalin siitä, millä tavoin valtio kerää verotuloja.

”Se on väärä tie, ja sille ei ole sitten loppua. Veneet ja moottoripyörät pääsivät nyt olemaan mallioppilaita tässä asiassa, mutta nyt ollaan vasta alussa.”

”Nyt lähdetään rakentamaan uutta järjestelmää, jonka pelkkä tekninen toteuttaminen maksaa valtavasti. Kenen etua tämä palvelee? Kyseessä on puhtaasti poliittinen päätös, joka on tullut perussuomalaisilta”, Huju lisää.

Valtiovarainministeriön hallitusneuvos Merja Sandell myöntää, että veneverossa on ”aika paljon ongelmia”.

”Mutta on tehty se, mitä on voitu. Ongelmallisia ovat muun muassa verotuksen rajaukset, se, ettei vero koske kaikkia, ja tietysti verotuksen valvonta. Venerekisterin laatu ei ole niin hyvä kuin esimerkiksi autojen osalta.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on perustellut veneveroa viittaamalla ”huvikuunareihin” ja moottoripyöräveroa viittaamalla ”juppiskoottereihin”.

Venealan keskusliiton Hujun mukaan Suomessa on yhteensä 800 000 venettä, joista 200 000 on rekisterissä. Kaikista veneistä vain 4-5 prosenttia on isoja, kalliita veneitä, Huju sanoo.

Hujun mielestä veneverosta kerättävä 17 miljoonaa euroa voisi korvata korottamalla esimerkiksi bensaveroa. Suoraan veneilyyn kohdistuva vero on hänen mukaansa käytössä vain Espanjassa, ja siitäkin ollaan luopumassa.

Valtio kerää jo nyt veneilystä käyttökulujen verotuksen ja arvonlisäveron kautta noin 300 miljoonaa euroa, Huju sanoo.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Kauppalehti.

Finnboat tulee omalta osaltaan

Suomi