Finnboat

Hyvät jäsenet,

Käykää allekirjoittamassa adressi https://www.adressit.com/hallituksen_tulee_luopua_veneverosta veneveroa vastaan ja jakakaa tieto adressista eteenpäin kaikille mahdollisille tahoille.

Suomi