Finnboat

Suomen Purjehdus ja Veneily ry tekee eri viranomaisten kanssa yhteistyötä ja on mukana tiedonhankinnassa, joka koskee mm. veneilypalveluja. SPV tuottaa satamatietoja Suomen ympäristökeskukselle (SYKE), joka on mukana Smart Sea hankkeessa. Yksi tieto monen muun joukossa mistä SYKE:n tiimi on kiinnostunut, on veneiden korjauspalvelut (siis yrittäjät) ja tällä hetkellä kartoitetaan etenkin olemassa olevien mastokraanojen määrää.

Auttaaksemme SPV:tä hyvän yhteistyön merkeissä pyydämme jokaista Venealan Telakka- ja korjaamoyhdistyksen jäsenyritystä kertomaan
1) onko teillä käytössänne mastokraanaa (ja montako)
2) missä se sijaitsee. Tähän riittää osoite ja paikkakunta. Yrityksen nimeä ei tarvitse kertoa.

SYKE tekee karttoja ja analyysejä mm. merialuesuunnittelun tueksi ja vapaa-ajan veneilyn osalta erikseen pohditaan veneilyn määriä ja mahdollisia uusia veneilyreittejä. Tällä hankkeella ja siitä saatavilla tiedoilla on myöhemmin positiivinen vaikutus veneilyyn kun tulokset saadaan tarkemmin alueellisesti.

Pyydän lyhyet vastaukset sähköpostitse lena@finnboat.fi 10.4. mennessä.

Avusta kiittäen,

Lena Mickelsson-Ouru

Suomi