Finnboat

Ohessa koonti Trafin ensirekisteritilastoista huhti -ja toukokuun osalta.

Suomi