Finnboat

Ohessa koonti Tullin vientitilastosta huhti -ja kesäkuun osalta.

Suomi