Finnboat

Ohessa korjattu koonti Tullin vienti -ja tuontitilastosta heinäkuun osalta (mm. Norjan luvuissa muutoksia).

Suomi