Finnboat

Ohessa koonti Tullin vienti -ja tuontitilastosta lokakuun osalta.

Syyskuun tuonnin koontiin lisätty alimmalta riviltä sarakkeista ’muut maat’ puuttuneet luvut sekä korjattu virheelliset Ukrainan luvut (aikaisemmassa versiossa luvut menneet Unkarin riville).

Suomi