Finnboat

För Vene 18 Båt-mässans pressmeddelande samlar vi igen in basuppgifterna om utvecklingen inom branschens omsättningar och personal. Vi ber varje företag svara på punkten som gäller dess verksamhetsområden sålunda, att företagets omsättning inom BÅTBRANSCHEN (moms 0 %) klargörs enligt given uppdelning. Endast totalsiffrorna publiceras och företagens enskilda uppgifter förblir konfidentiella.

Länk till förfrågan: https://link.webropolsurveys.com/S/5AA4BCDA26A6300C
Vi ber er vänligen svara på förfrågan senast 4.2.2018!

Suomi