Finnboat

Ohessa luennoitsijoiden lupaamat linkit ja materiaalit, mm. luettelo Suomessa sallituista antifouling-valmisteista, luettelo vaaraa aiheuttavista aineista ym.

http://www.ttl.fi/ova/index.html
https://ttk.fi/

Suomi