Finnboat

Arvoisat jäsenet,

tämän viestin liitteenä on virallinen kutsu Suomen Veneteollisuusyhdistys ry:n kevätkoukseen, joka pidetään 23.3.2018.

Kokouspäiville voi ilmoittautua vielä huomiseen 9.3. asti. Ilmoittaudu tästä

Ystävällisin terveisin,
Finnboat ry

Ärade medlem,

som bilaga till detta post finns den officiella kallelsen till Finlands Båtindustriförening rf:s stadgeenliga vårtmöte, som hålls 23.3.2018.

Man kan ännu anmäla sig till mötesdagarna t.o.m. 9.3.2018. Anmäl sig här

Med vänliga hälsningar
Finnboat rf

Suomi