Finnboat

Hyvät jäsenet,

Presidentti Trumpin suunnittelemat teräs- ja alumiinitullit ovat erittäin huonoa kehitystä ja tulevat vaikeuttamaan USA:n ja EU:n ja myös kansainväliseen venekauppaan negatiivisesti. Maailmanlaajuinen veneala on ottanut aiheeseen nyt voimakkaasti kantaa. European Boating Industry (EBI) yhdessä USA:n NMMA:n (National Marine Manufacturers Association) sekä ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations) ovat tänään toimittaneet yhteisen kannanottonsa EU:n ja USA:n päättäville tahoille sekä kansainväliselle lehdistölle. Historia todistaa melko yksioikoisesti, että tästä mahdolliseti syntyvällä kauppasodalla ei ole voittajia. Päätös on lyhytnäköinen eikä hyödytä loppupelissä edes USA:n omaa teollisuutta tai taloutta. Siksi tällaiseen tulee reagoida mahdollisimman laajasti, jotta osapuolet ymmärtäisivät oikealla tavalla seuraukset. NMMA:n toimisto Washington DC:ssä, EBI:n toimisto Brysselisssä sekä ICOMIA UK:ssa seuraavat tilannetta hyvin läheltä.

Kyse on kovin suurista toimintalinjoista mutta historia tässäkin asiassa todistaa, että asiat voidaan saada korjattua mikäli riittävän laajasti saadaan kannattottoja.

Kannanotto kokonaisuudessaan ohessa.

Terveisin

Jouko Huju

Suomi