Finnboat

Tämän jäsenviestin liitteenä on Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen esityslista sekä kokouksessa käsiteltävä toimintakertomus vuodelta 2017. Liiton tilinpäätös on osa toimintakertomusta ja se löytyy sivuilta 22 ja 23. Liitteenä on lisäksi myös kokouspäivän ohjelma.

Ajo-ohje Långvikiin löytyy: täältä

Tervetuloa mukaan!

Kevätkokousterveisin,
Jarkko, Lena ja Tiina

Suomi