Finnboat

Ohessa vuoden ensimmäiset koonnit Tullin venevienti -ja tuontitilastoista.

HUOM! Yhteenvedon viime vuoden (2017) vertailuluvut sisältävät päivityksiä 01/17 lähetettyihin koonteihin verrattuna.

Suomi