Finnboat

Ohessa helmikuun koonnit Tullin venevienti -ja tuontitilastoista.

HUOM! Yhteenvedon viime vuoden (2017) vertailuluvut sisältävät päivityksiä 02/17 lähetettyihin koonteihin verrattuna.

Suomi