Finnboat

Venealan Kasvuohjelma – Boat Exports Finlandillle on myönnetty rahoitus myös vuodelle 2018. Tuen myöntäjä vaihtui Työ- ja elinkeinoministeriöstä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi, mikä osaltaan viivästytti käsittelyprosessia, mutta olemme hyvin tyytyväisiä, että tuki on nyt myönnetty ja voimme jatkaa jo aloitettuja vientiponnisteluja tuen tuoman rahoitusavun turvin.

Vuodelle 2018 myönnetty tuki on 445 320 euroa, josta hyvin suuri osa on jo allokoitu Boot Düsseldorf ja Allt För Sjön messujen kuluihin. Seuraava suuri ponnistus on kesäkuussa Nauvon vesillä järjestettävä Finnboat Floating Show.

Syksyn vientimessuista minimi 4 yrityksen ryhmä on täyttynyt seuraavien tapahtumien osalta:
-Southampton 14.-23.9.2018
-Hampuri 17.-21.10.2018
-Berliini 29.11.-2.12.2018

Näihin voidaan siten myös allokoida kasvuohjelman tukea. Ja vuoden viimeisenä vientitapahtumana on luonnollisesti METS, jonne pystymme nyt rakentamaan entistä isomman ja näkyvämmän osaston.

Isojen tapahtumien ja vientimessujen lisäksi voimme syksyllä jatkaa tietojen ja taitojen kehittämistä koulutusten ja Fact Finding matkojen avulla.

Vientimessuihin osallistumisen osalta otathan yhteyden Lenaan.

Suomi