Finnboat

Hallitus on antanut ehdotuksen vesiliikennelain uudistamisesta ja esitys on menossa eduskuntaan syksyllä 2018. Uudistuksen tavoitteena on vesiliikenteen käyttäytymistä koskevansääntelyn ajanmukaistaminen, viranomaisten roolien ja tehtävien selkeyttäminen sekä sääntelyn sujuvoittaminen. Uudistuksen tavoitteena on myös parantaa vesiliikenteen turvallisuutta ja lisätä vastuullisuutta veneilijöiden keskuudessa.

Kyselyyn vastaaminen vie alle kymmenen minuuttia. Kyselyn vastaukset käsitellään nimettöminä ja tuloksia tarkastellaan vastaajaryhmittäin niin, ettei tulosten julkaisusta voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia.

Vastaathan kyselyyn viimeistään 2.9.2018!

Vastaamaan pääset: tästä

Kyselyn ja vaikutusten arvioinnin toteuttaa Trafin toimeksiannosta Wega.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jouni Lappalainen, Trafi, +358 29 5345297

asiantuntija Sofia Mäkinen, Wega, +358 50 449 8046

Suomi