Finnboat

Ohessa korjattu koonti 08/18.

Muutoksia ’Rekisteröidyt moottorivenemerkit’ taulukkoon (30 eniten rekisteröityä moottorivenemerkkiä) sekä lisätty vertailusarake markkinaosuus %

Suomi