Finnboat

Arvoisat jäsenet,

oheisena on Venealan osatoimittajat ry:n sääntömääräisen kevätkokouksen pöytäkirja.

Ärade medlemmar,

Bifogade finns protokollet för Båtbranchens komponentleverantörer rf:s stadgeenliga vårtmöte.

Suomi