Finnboat

Finnboatin viime keväänä tehdyn strategian mukaisesti olemme lähteneet muodostamaan asiapohjaisia työryhmiä, joiden jäsenet koostuvat eri yhdistystemme jäsenistä.

Ensimmäisenä olemme muodostaneet kotimaan markkinoinnin, eli Grow Boating ryhmän.
Ryhmän puheenjohtajana toimii Heidi Henttu Brunswick Marinelta ja työryhmässä on valmistajien, kauppiaiden ja osatoimittajien edustajia. Työryhmässä on myös Finnboatin yhteistyökumppaneiden SPV:n ja Suomen Messujen edustajat ja ryhmän tarkoituksena on rakentaa selkeitä toimenpiteitä veneilyn edistämiseksi Suomessa. Ryhmä on kokoontunut keväällä kaksi kertaa ja kolmas kokoontuminen on vielä syyskuussa.

Tilastoryhmän perustamiseksi kokoonnumme alan tilastointia tekevien asiantuntijoiden kanssa 24.10.2018. Tilaisuudessa katsomme tilastoinnin nykytilan ja kehitystarpeet.

Vuoden 2018 puolella aloitamme vielä kolmen uuden ryhmän kanssa: Tekniikka- ja Ympäristöryhmä, Vientiryhmä ja Edunvalvontaryhmä. Näihin kutsumme nyt aktiivisia jäseniä.

Tekniikka- ja Ympäristöryhmä
Tekniikan kehitys on alan kilpailukyvyn perusta ja ympäristövaatimukset kiristyvät päivä päivältä. Ryhmän jäseniksi toivomme henkilöitä, jotka haluavat olla mukana vaikuttamassa eturivistä alan teknologian ja standardien kehitykseen.

Vientiryhmä
Vienti on alamme elinehto. Ryhmässä päätämme viennin edistämisen linjaukset ja yhteiset toimenpiteet, joten jos olet aktiivinen viennin ammattilainen, niin ilmoittaudu mukaan!

Edunvalvontaryhmä
Ryhmä kootaan sekä pysyvän, että ad hoc vaikuttamisen näkökulmasta. Pyrimme toimimaan pienemmällä ryhmällä suhteiden rakentajana alan ja päättäjien välillä. Lisäksi tarvitsemme laajalla rintamalla jäseniä, joilla on suhteita yhteiskuntamme päättäjiin, joten jos haluat olla mukana kehittämässä suhteita aktiivisesti tai katsot, että sinulla on edunvalvonnan kannalta tärkeitä kontakteja, niin ilmoittaudu mukaan joko aktiiviseksi tai ad hoc jäseneksi!

Jos olet kiinnostunut yhdestä tai useammasta ryhmästä, niin ilmoittaudu Liiton toimitusjohtaja Jarkko Pajusalolle (jarkko@finnboat.fi)

Suomi